Бестибаева Ардак Нурлановна

Дәрежесі: магистр

Лауазымы: аға оқытушы

білімі

 • 2003 – 2007 жж. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті
 • 2007 – 2019 жж. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

Научные труды

 • Мусабаева А.Н., Особенности обучения профессионально ориентированному иностранному языку в неязыковом вузе, «Рухани жаңғыру – Қазақстанның серпінді дамуының негізі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 9-10 қараша, Талдықорған – 2018 ж, ISBN 978-601-216-493-0.
 • Нусупова Ш.М.,«Интерактивные методы обучения как средство формирования коммуникативных способностей студентов» Абай атындағы КазҰПУ, Алматы. Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы №1 (61), 2019 ж., ISSN 1728-5496
 • Жұмағали Қ., Тілдік қорды дамыту мен термин қалыптастырудағы аударманың рөлі «Переводческий мир әль-Фараби и трансформация межкультурных исследований в аспекте изучения иностранных языков» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Әл- Фараби атындағы ҚҰУ, Алматы 5-6 Сәуір, 2019 ISBN 978-601-04-3941-2 © КазНУ им. аль-Фараби, 2019ж.
 • Сейтимбетова С.Д. , «Шетел тілін үйретуде диалогтік оқытудың тиімді жолдары» Қазақстанның ғылымы мен өмірі Халықаралық ғылыми журнал ISSN 2073-333X №9/1 2019 ж.
 • Нусупова Ш.М. Молдабекова Ш.С., Бестибаева А.Н., Туманбаев Р.К. Оқу құралы «Basic foreign language» І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. Талдықорған 2019 ISBN 978-601-216-549-4
 • «Effective methods of dialogical learning in teaching a foreign language» «Modern eurasia» foundation «Заманауи еуразия» қоры Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные исследования и перспективы сотрудничества на евразийском континенте» ISSN © «MODERN EURASIA» FOUNDATION, 2019 Прага, Чешская Республика 2019
 • Жұмағали Қ,. Тіл оқытудағы жаңашыл әдіс –тәсілдер Халықаралық ғылыми журнал ISSN 2073-333X Қазақстанның ғылымы мен өмірі
  №3/3 2020 Алматы 2020 ж
 • Тұрабай А., Толық қашықтықтан оқытуда аралас оқытудың тиімді әдістері (асинхронды және синхронды әдістер), Ғылыми-практикалық журнал «Заметки Ученого» №1, Ростов-на-Дону, 2021