Болат Әлібек Алмазұлы

Дәреже: заң ғылымдарының магистрі

Қызметі: аға оқытушы

Білімі

  • 2014 ж., І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, мамандығы «Құқықтану», біліктілігі: құқық бакалавры
  • 2016 ж., І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, мамандығы «Құқықтану», біліктілігі: заң ғылымдарының магистрі

Жетістіктері

  • 2018 жылы «ҚР ІІМ 25-жыл» атты медалімен мараптталды.

Ғылыми жұмыстар

  • Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау: Оқу құралы / Б.Е. Молдабеков, Ә.А. Болат, Г.А. Жакупова – Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2020. – 188 бет. ISBN 978-601-216-669-9

  • Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы: оқу құралы / Б.Е. Молдабеков, Ә.А. Болат – Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2019. – 179 бет. ISBN 978-601-216-629-3

  • «Құқықтану» мамандығының студенттері үшін кәсіби іс-тәжірибеден өтуге арналған әдістемелік нұсқау / Б.Ж. Айтимов, Б.Е. Молдабеков, Д.Н. Бекежанов, Ә.А. Болат. – Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2018. – 130 бет. ISBN 978-601-216-458-9

  • Actual problems of disarmament of small arms and light weapons at the present stage // Қазақстанның ғылымы мен өмірі халықаралық ғылыми журнал. – №3/3 2020. – Б.68-71

  • Disarmament is the guarantee to international security// Қазақстанның ғылымы мен өмірі халықаралық ғылыми журнал. – №3/3 2020. – Б.72-75

  • Prevention of crimes related to illicit arms trafficking // Қазақстанның ғылымы мен өмірі халықаралық ғылыми журнал. – 10/2 (142) 2020. – Б. 45-48

  • The role and legal basics of the united nations in the field of disarmament // «Global Challenges – Scientific Solutions II» атты халықаралық конференция материалдары. – Антверпен: Eurasian Center of Innovative Development «DARA», 2020. – Б. 365-368