Елеусизова Шолпан Сериковна

Дәрежесі магистр

Лауазымы: аға оқытушы

Білімі

 • Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Шет тілі: екі шет тілі, 2005
 • Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Педагогика және психология, 2011

Біліктілікті арттыру

 1. Эпиграф баспасы ұйымдастырған «Электрондық оқулық: білім берудегі жаңа технологиялар» семинарына.
 2. Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығының ұйымдастыруымен «Қашықтықтан және онлайн білім беру технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру» тақырыбында курстар.
 3. Қазақстан Республикасында АҚШ елшілігі ұйымдастыруымен «Ағылшын тілін оқыту әдістемесі және онлайн-сабақтардың мазмұнын әзірлеу» бойынша виртуалды тренинг. 14.09-30.10.2020.
 4. Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік (IQAA) «Сыртқы сапаны қамтамасыз етудегі студенттердің рөлі» тақырыбында семинар. 12.02. 2021 ж.

Ғылыми еңбектері

 • Маукебаева М.А. , «Психолого – педагогические факторы готовности учителя к творческой деятьльности», МАТЕРИАЛЫ республиканской научно – практической конференции «Жансугуровские чтения»,9.12. 2016.
 • Маукебаева М.А., Types of coordination in the English and Kazakh languages РИНЦ.  Научные итоги 2016 года: достижения, проекты, гипотезы. (ИК-6) 31.12.2016 г.                 
 • Сеитимбетова С.Д.,  «Қазақ – ағылшын тілдеріндегі сөздердің жасалу ерекшеліктері» МАТЕРИАЛЫ республиканской научно – практической конференции «Жансугуровские чтения», 2017.   
 • Маукебаева М.А.,  «The development of lexical skills at an early stage of learning a foreign language». 74-80 РИНЦ. Наука и современность – 2017. Сборник материлов VII Ежегодной итоговой международной научно-практической конференции. Новосибирск.         7      
 • Рыскиева А.А., «Түркі мәдениеті жазба дәстүрінің тарихы негіздері»        ВЕСТНИК ЖГУ им. И. Жансугурова. Научный журнал. № 4, 2017г.                 
 • Сеитимбетова С.Д., Мусабаева А.Н., «Lesson research in the framework of updated education content and its difficulties on the way of implementation».     Исследования и разработки в перспективных научных областях.РИНЦ.  Новосибирск, СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ IV Международной научно-практической конференции г. Новосибирск, ЧАСТЬ 1  24.04.2018. 5      
 • Тәттібек Н.М., Рыскиева А.Ә.,«Рәміз және Семиотика»    ККСОН Международный научно – популярный журнал. Наука и жизнь Казахстана. №4, (60). 2018.            
 • Сеитимбетова С.Д., Мусабаева А.Н., Психологическая характеристика творческой речи         Материалы международной научно-практической конференции «Переводческий мир аль-Фараби и трансформация межкультурных исследований в аспекте изучения иностранных языков». Алматы, Казахстан,– Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 168 с.                  
 • Нусупова Ш.М., Бестибаева А.Н., Туманбаев Р.К. «Basic Foreign Language», Manual for the students of speciality «Foreign language: two foreign languages»  учебное пособие ЖГУ им. И.Жансугурова, Талдыкорган, 2019.82с.
 • Маукебаева М.А., Development of grammatical skills in English based on literary texts.          Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығына арналған «АЛТЫН ОРДА – ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ ҚАЙНАР БАСТАУЫ» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, 2020.         
 • Рахимова А.М., Халықаралық ғылыми журнал, Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Development of gender studies in linguistics, №12/1 (147), 20207