Есейқызы Ұлжалғас

Дәрежесі: магистр

Лауазымы:оқытушы

БІЛІМІ

Жоғары оқу орныҚазақ Ұлттық аграрлық университеті
Мамандығы:  5В081100 – «Өсімдік қорғау және карантин»
Бітірген жылы:2017
Біліктілігі: ауыл шаурашылық бакалавры
Академиялық дәрежесі туралы мәлімет:
Жоғары оқу орны: Қазақ Ұлттық аграрлық университеті
Мамандығы: 6М073500 – «Тағам қауіпсіздігі»
Бітірген жылы: 2019
Біліктілігі: техники және технология магистрі

ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

  1. «ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ» Есейқызы Ұ. Альжанова Л.А. – Современная наука и время новых возможностей: Сб. мат-лов междунар. науч.-практ. конф. (15 ноября 2018 г., г. Алматы), 75стрн.
    2. «ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ГЕЙМИФИКАЦИИ» Есейқызы Ұ., Есейқызы А., Қаратас Ж.М. Материалы республиканской научно-практической конференции «ЭКОНОМИКА. БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ» – Талдыкорган, ЖУ имени И. Жансугурова, 2020. 66c.