Калжанова Гулмира Кенеовна

Дәрежесі: Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Лауазымы: Директор

Білімі

 • Оқу орны: С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті
 • Мамандығы: Физика
 • Бітіру жылы: 1989 ж.
 • Берілген квалификация: физик, физика пәнінің оқытушысы
 • Жоғары оқу орнынан кейінгі білімі туралы мәліметтер:
 • Оқу орны: Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінң аспирантурасы
 • Мамандығы: Деформацияланатын қатты дене механикасы
 • Оқыған жылдары: 1999-2004 жж.
 • Ғылыми дәрежесі туралы мәліметтер:
 • Ғылыми дәрежесі: физика-математика ғылымдарының кандидаты
 • Мамандығы: 01.02.04.- Деформацияланатын қатты дене механикасы
 • Берілген жылы: 2006 ж.
 • Кандидаттық диссертация тақырыбы:  Бірқалыпсыз температуралық өрісте біртекті емес жұқа дөңгелек тілімшелердің күрделі иілуі

Жетістіктері

«Қазақстан Республикасының  білім беру ісінің құрметті қызметкері», «Қазақстан Республикасының  ғылымын дамутуға сіңірген еңбегі үшін» төс белгілері, ректор грамотасы, облыс әкімінің грамотасы, Талдықорған қаласы әкімінің грамотасы. 

Ғылыми еңбектері

 • 60 аса ғылыми-әдістемелік еңбектердің авторы.

 • Монографиялар:

 • Тюреходжаев А.Н., Маматова Г.У., Калжанова Г.К. Біртекті емес және сызықты емес тақталар мен қабықтардың серпімді иілуі.- Алматы: Альянс Принт Баспасы, 2014. – 264 б.

  А.Тюреходжаев, Г.Маматова, Г.Қалжанова. Біртекті емес және сызықтық емес тақталар мен қабықтардың иілуі – Баспагер: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 263 б.

 • Негізгі мақалалар:

  • Туреходжаев А.Н., Калжанова Г.К. Біртекті емес серпімді дөңгелек пластинаны біркелкі емес температуралық өрісте иілу есебінің аналитикалық шешімі. // ҚР ҰҒА Хабаршысы.- No 1.- Б.24-34
  • Туреходжаев А.Н., Калжанова Г.К. Температураның осимметриялық өрісінде икемді сақиналы пластинаның күрделі иілуі. // ҚР ҰҒА есептері.-2005.- No 2.- Б.86-92.
  • Н.Тюреходжаев пен Г.К. Қалжанова. Біркелкі емес температуралық өрістегі біртекті емес жіңішке табақтардың күрделі иілісі. / Қолданбалы механика және машина жасау бойынша 15-ші халықаралық конференция – Әскери техникалық колледж, Египет, 29-31 мамыр, 2012 ж.
  • Н.Тюреходжаев, А.Г. Ибраев, Г.К. Калжанова Бүйірлік жүктеме әсерінен сақиналы тақталардың иілуіне қатысты есептерді аналитикалық шешу. / Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мен Ресей Ғылым академиясының Сібір филиалының есептеу технологиялары институтының бірлескен шығарылымы «Ғылымдағы, технологиядағы және білімдегі есептеу және ақпараттық технологиялар», «Есептеу технологиялар «, 20 том,» әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы «сериясы математика, механика және информатика №3 (86). – Алматы-Новосибирск, 2015 ж.
  • Калжанова Г.К. Көлденең жүктемеге ұшыраған дөңгелек пластиналардың күрделі иілуіне арналған есептердің аналитикалық шешімі. // Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал «Қазақстанның ғылымы және өмірі» No10, Астана, 2019, 249-254 б.
  • Калжанова Г.К., Гребенец Н. Физиканы жаңартылған бағдарламамен оқытуды ұйымдастырудың заманауи тәсілдері. // ҚазҰПУ Хабаршысы им. Абай, ФМН сериясы, No2, Алматы, 2019, 147-152 б.
  • Калжанова Г.К., Гребенец Н. Критерийлерді бағалау оқу-танымдық құзыреттілігін қалыптастырудың әдіснамалық принципі ретінде. // «Білім мен ғылымның өзекті мәселелері» ғылыми журналы. № 2 (70), Архангельск қ. 2020, 43-47 бет.