Калжанова Гулмира Кенесовна

Дәрежесі: Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Лауазымы: Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығының директоры

Білімі

 • 1984-1989 жж. – С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде «Физика» мамандығы бойынша білім алу, біліктілігі: физик, физика пәнінің оқытушысы.
 • Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ аспирантурасында «Деформацияланатын қатты дене механикасы» мамандығы бойынша оқу.
 • «Бірқалыпсыз температуралық өрісте біртекті емес жұқа дөңгелек тілімшелердің күрделі иілуі» тақырыбы бойынша кандидаттық диссертация қорғау және 01.02.04 – Деформацияланатын қатты дене механикасы мамандығы бойынша физика – математика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу.

Жетістіктері

«Қазақстан Республикасының  білім беру ісінің құрметті қызметкері», «Қазақстан Республикасының  ғылымын дамутуға сіңірген еңбегі үшін» төс белгілері, ректор грамотасы, облыс әкімінің грамотасы, Талдықорған қаласы әкімінің грамотасы. 

Ғылыми еңбектері

60 аса ғылыми-әдістемелік еңбектердің авторы.

Монографиялар:

 • Тюреходжаев А.Н., Маматова Г.У., Калжанова Г.К. Упругий изгиб неоднородных и нелинейных пластин и оболочек.- Алматы: Издательство «Alliance Print», 2014.- 264 c.
 • А. Тюреходжаев, Г. Маматова, Г. Калжанова. Изгиб неоднородных и нелинейных пластин и оболочек.- Издатель: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015.- 263 c.

Негізгі мақалалар:

 • Тюреходжаев А.Н., Калжанова Г.К. Аналитическое решение задачи об изгибе неоднородной гибкой круглой пластины в неравномерном температурном поле. // Вестник НАН РК.– № 1.- С.24-34
 • Тюреходжаев А.Н., Калжанова Г.К. Сложный изгиб гибкой кольцевой пластины в осесимметричном температурном поле. //Доклады НАН РК.-2005.- №2.- С.86-92.
 • N. Tyurehodzhayev and G.K. Kalzhanova. Compound Bending of Inhomogeneous Thin Plates in Nonuniform Temperature Field./ 15th International Conference on Applied Mechanics and Mechanical Engineering.- Military Technical College, Egypt, May 29-31, 2012.
 • N. Tyurehodzhayev, A.G. Ibrayev, G.K. Kalzhanova Analytical solution of the problem about  bending of annular plates subject to the action of the lateral load. /Совместный выпуск КазНУ имени аль-Фараби и Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН по материалам международной научной конференции «Вычислительные и информационные технологии в науке, технике и образовании», «Вычислительные технологии», том 20, «Вестник КазНУ имени аль-Фараби» серия математика, механика и информатика №3 (86).- Алматы-Новосибирск, 2015.
 • Калжанова Г.К. Аналитическое решение задачи о сложном изгибе круглых пластин, подвергающихся действию поперечной нагрузки. // Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана» №10 , Астана,2019,С.249-254.
 • Калжанова Г.К., Гребенец Н. Современные подходы в организации обучения физике при обновленной программе. // Вестник КазНПУ им. Абая, серия ФМН, №2, Алматы, 2019, С.147-152.
 • Калжанова Г.К., Гребенец Н. Критериальное оценивание как методологический принцип формирования учебно-познавательной компетенции. // Научный журнал «Актуальные вопросы образования и науки». №2 (70), Архангельск. 2020.С.43-47.

Біліктілікті арттыру

 1. «ЖОО академиялық саясаты» атты қысқы мектеп, Борабай, 2017 жылғы 1-2 наурыз.
 2. Назарбаев Университет пен Қ. Сатбаев атындағы ҚазҒІТУ ұйымдастырған Офиса Регистратордың семинары, Алматы қ-сы, 2017 жылғы 28-29 қыркүйек.
 3. «Білім беру процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді жүзеге асыруға студенттерді дайындаудың өзекті мәселелері» ғылыми-әдістемелік веб-семинары, Ярославль қаласы, К. Д. Ушинский атындағы Ярославль мемлекеттік университеті, 2017 жылғы 1 қараша.
 4. «Білім беру саласындағы менеджмент: үрдістер және сапа» 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курстары, Алматы қ., 2018 жылғы қазан.
 5. «Қашықтықтан және онлайн білім беру технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру» 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курстары, Талдықорған қ., 2020 жылғы 04-16 мамыр.