Колледж-Миссиясы

Колледж миссиясы және болашақ келбеті

Колледждің бірегейлігі жоғары технологиялық және ғылыми сыйымдылығы жоғары деңгейде қамтылған    өндірістерінің  сұраныстарына  сәйкес, жоғары білім мен техникалық және кәсіптік білімінің оқу бағдарламаларын интеграциялау  негізінде, кредитті-модульдік технологиялар енгізу арқылы көпдеңгейлі үздіксіз кәсіптік білім берудің тиімді моделін жүзеге асыруда.

Колледж миссиясы:

Стейкхолдерлер талаптарына сәйкес келетін және іргелі білімі, креативті, кәсіпкерлік ойлауы бар көшбасшылардың жас толқынын қалыптастырудың инновациялық тәсілдері арқылы республикамыздың және өңірдің адами капиталын дамыту үшін жағдай жасау.

Колледждің болашақ келбеті:

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің колледжі әлемдік білім беру кеңістігінде Алматы облысының техникалық және кәсіптік білім беретін үздік оқу орны ретінде танылған инновациялық үлгідегі колледж болуы тиіс.

Колледждің бірегейлігі жоғары технологиялық және ғылыми сыйымдылығы жоғары деңгейде қамтылған    өндірістерінің  сұранысына  сәйкес жоғары білім мен техникалық және кәсіптік білімінің оқу бағдарламаларын интеграциялау және кредитті-модульдік технологиялар негізінде көпдеңгейлі үздіксіз кәсіптік білім берудің тиімді моделін жүзеге асыруда.