Смагулова Лаура Амангельдиевна

Дәрежесі: Педагогика ғылымдарының кандидаты

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

БІЛІМІ

Оқу орны: І.Жансүгіров

Мамандығы: математика-физика

Бітірген жылы: 1992

Біліктілігі: математика және физика мұғалімі

Академиялық дәрежесі туралы мәліметтер: 

Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Мамандығы: 13.00.02-оқыту мен тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі (информатика)

Берілген жылы: 2002

Кандидаттық диссертациясының тақырыбы: «Орта мектептің информатика курсында компьютерлік модельдеуді зерттеу әдістемесін жетілдіру»

ЖЕТІСТІКТЕРІ

  1. І. Жансүгірова атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, «Университет ректорының құрмет грамотасы» 2015

ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

  • «Delphi ортасында программалау». Оқу құралы. «Жетісу университеті»  баспа бөлімі, Талдықорған. 2013ж.
  • Mathcad математикалық процессорында сызықтық алгебра есептерін шешу // II –Халықаралық «Жоғары технология –тұрақты дамудың кепілі» ғылыми конференциясы. – Алматы, 2013
  • «Реализация математических вычислений средствами пакета MathCad».  Международная научно-практическая конференция  «Векторы развития современной науки» г.Уфа РФ 21.01.2014
  • Решение уравнений и систем уравнений с помощью пакета Mathematica. Международный академический вестник №2(8) 2015
  • Методы верификациии и тестирования многопоточных приложений. Профессионализм педагога: су щность, содержание, перспективы развития. Научные труды Международной научной конференции. Международная академия наук педагогического образования Московский государственный областной университет. 17-18 марта 2016г., Москва
  • Особенности и возможности системы Mathematica решения разнообразных математических задач. Международный академический вестник №1(13), 2016
  • «Contemporary period of civilized society development is characterized the process of informatization» / International Journal of Applied Engineering Research (IJAER), ISSN 0973-4562 Volume 11, Number 2 (2016) pp 955-957 © Research India Publications.