Муканова Жулдуз Ардашеровна

Лауазымы: библиограф

БІЛІМІ

2005-2009, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, ақпараттық жүйелер