Мустафа Фариза Болатканкызы

Дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

Лауазымы: оқытушы

білімі

Жоғары білім туралы мәліметтер:

Оқу орны: Абай ат. ҚазҰПУ

Мамандығы: Дефектология

Бітірген жылы: 2015 ж.

Біліктілігі: Дефектолог

Академиялық дәрежесі туралы мәліметтер:

Оқу орны:  І. Жансүгіров ат. ЖМУ

Мамандығы: Дефектология

Бітірген жылы: 2020 ж.

Біліктілігі: педагогика ғылымдарының магистрі