Рысдаулетова Ботагоз Тынысбековна

Академиялық дәрежесі: магистр

Лауазымы: аға оқытушы

Білімі

Жоғары білімі туралы ақпарат:   

Оқу орны: І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Мамандығы:  0309 – орыс тілі мен әдебиеті

Бітірген жылы: 2005

Біліктілігі: орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі

Академиялық дәрежесі туралы мәлімет:

Оқу орны: Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты

Мамандығы: 6N0118 – орыс тілі мен әдебиеті

Бітірген жылы: 2009

Біліктілігі: білім магистрі

Ғылыми еңбектері

  1. Неке туралы хабарландырудағы интермәтіндік қосымшалардың функционалдық ерекшеліктері. «ЭКОНОМИКА. БИЗНЕС ЖӘНЕ БІЛІМ» атты республикалық ғылымитәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы ЖУ, 2020, 143-146 б.
  2. Оқушылардың тілдік тұлғасын қалыптастыруда ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың маңызы/ Евразийский союз ученых (ғылыми журнал) №8 (65): Мәскеу, 2019 ж., 21-25 б.
  3. Неке хабарландыруларындағы интермәтіндік қосымшалардың ерекшеліктері. І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің хабаршысы (ғылыми журнал). – Талдықорған, 2020, 89-93 б.
  4. Қазіргі оқыту әдістері. «Қазіргі білім берудегі интеграция мәселелері» халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Барнаул, Алтай мемлекеттік университеті, 2020, 58-64 б.
  5.  
  6. Функциональные особенности интертекстуальных включений в брачном объявлении. Материалы республиканской научно-практической конференции «ЭКОНОМИКА. БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ» – Талдыкорган, ЖУ имени И.Жансугурова, 2020, с.143-146
  7. Формальные особенности интертекстуальных включений в брачном объявлении. Вестник Жетысуского университета имени И.Жансугурова (научный журнал). – Талдыкорган, 2020, с.89-93
  8. Современная методика преподавания. Международная научно-практическая конференция «Проблемы интеграции в современном образовании». – Барнаул, Алтайский государственный университет, 2020, с.58-64

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ​

21.08-10.11.2017 – «Педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы» атты біліктілікті арттыру курсы (ПШО Талдықорған қ.)

03.06-28.06.2019 – «Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде «Орыс тілі мен әдебиеті» біліктілікті арттыру курсы (ПШО Талдықорған қ.)

15.06-27.06.2020 «Қашықтықтан және онлайн-білім беру технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру» біліктілікті арттыру курсы 36 сағат көлемінде (І.Жансүгіров атындағы ЖУ Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы).