Тлегенова Гүлнұр Алмухамбетқызы

Дәрежесі: Магистр

Лауазымы: Декан орынбасары

Білімі

Жоғары білімі туралы мәлімет:

Оқу орны: Қ.А.Ясауи атындағы қазақ- түрік университеті

Мамандығы: шетел филологиясы: екі шетел тілі

Бітірген жылы: 2007

Біліктілігі: филолог, ағылшын-түрік тілдерінің оқытушысы

Ғылыми дәрежесі туралы мәлімет:

Ғылыми дәрежесі: Білім магистрі

Мамандығы: 6М011900 ­­– Шетел тілі: екі шетел тілі

Берілген жылы: 2012

Магистрлік  диссертациясының тақырыбы: «Вопросы синтаксиса, специфичные для синхронного перевода»

Жетістіктері

 • «ЖОО-да білім беруді дамытуға және жастарға білім беру мен тәрбиелеуге қосқан үлесі үшін»Талдықорған қалалық мәслихатының Алғыс хаты (2014);

Ғылыми еңбектері

 •  «Классификация фразеологических единиц» мақала , халықаралық ғылыми-практикалық конференция ,Шымкент 2012 ж.
 • «Проблема перевода фразеологических единиц» мақала,  халықаралық ғылыми-практикалық конференция ,Шымкент 2012 ж.
 • Аймақтық ғылыми-әдістемелік конференциялардың материалдары«Внедрение Инновационных Технологий в Образовательный процесс-основа качественного Образования » Талдықорған, 2015 ж
 • «Модели процесса синхронного перевода» статья «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция, Переслав-Хмельницкий-2013
 • «ИССЛЕДОВАНИЕ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА», Хабаршы журналында мақала, Туркістан, 2013ж
 •  “The problem of keeping similarities while transmitting national and historical realias from Kazakh into English” .International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT: IJRHAL) ISSN(P): 2347-4564; ISSN(E): 2321-8878 September 9, 2016, Impact Journals
 • «Синхронный перевод и лингвистическая теория перевода» Теоретические и прикладные вопросы науки и образования (мақала), Томбов 2016
 • «Преимущества и трудности синхронного перевода» Современные тенденции в образовании и науке (мақала), Томбов 2014
 • «Қазақ тілі мен түрік тілінің өзара байланысы» «ЖМУ Хабаршысы» журналында мақала,Талдықорған,  2017 ж
 • «Şekerim Kudayberdiulı’nın destanı ve şiirlerindeki arkaik unsurlar»  «Қазақ тіл білімі қазіргі заман кеңістігінде: таным, мәдениет, коммуникация» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Алматы, 15-16 мамыр