2020-2025 жылдарға арналған І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің миссиясы.