Шомшекова Балхия

Дәрежесі: экономика ғылымдарының кандидаты

Лауазымы: оқытушы-дәріскер

білімі

 • С. М. Киров атындағы қазу «Экономист. Саяхат экономия оқушысы » Жетісу мемлекеттік университетіІ. Жансүгірова, Талдықорған мамандығы: Қаржы және несие бітірген жылы: 2005

жетістіктері

 
 • «Ы.Алтынсарин» төсбелгісі  №253 07.08.2014ж.
 • ҚР Президентінің Жарлығымен «ҚР
  Тәуелсіздігіне  25 жыл» мерекелік медаль 
  № 2016ж

ғылыми еңбектері

 

  1. Шомшекова Б.К., Мухамадиева А.А., Ержанов М.С., Оразгалиева А.К.Problems of development of integrated formations in agro-industrial complex

  //Вестник Университета «Туран», 2019.- №3

 • Шомшекова Б.К., Қыдырбаева Э.О., Сейсекенова М.Б.Проблемы и перспективы развития электронной коммерции в сфере туризма»//Вестник Кыргызско-российского университета, Бишкек, -№4. .-С.
 • Шомшекова Б.К., Шарипов А.К. «Методические аспекты механизма эффективности интеграционного развития предприятий АПК»/Проблемы агрорынка, 2019. -№4.-С.5-12.
 • Шомшекова Б.К., Қыдырбаева Э.О., Сейсекенова М.Б. «Проблемы  развития сельскохозяйственной кооперации  в Республике Казахстан»  /Вестник Кыргызско-российского университета, Бишкек, -№3. -С.
 • Шомшекова Б.К., Қыдырбаева Э.О. Орысбаева М.С. «Коммерциялық банк қызметтерін қаржылық талдау» оқу құралы.-Талдықорған , 2019. -194б.
 • Шомшекова Б.К., Қыдырбаева Э.О. «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАНКТІҢ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТЫН ДАМЫТУДА КЕЗДЕСЕТІН МӘСЕЛЕЛЕР»  //« Trends of modern science – 2020» атты XVI -халықаралық практикалық конференция материалдарының жинағы (Ұлыбритания. Шеффильд қ., 2020ж.)
 • К.Shomshekova, E.О.Kydyrbaeva «Environmental and Economic Sustainability of Regional Development» // Journal of Environmental Management and Tourism. Summer 2020 Volume XI Issue 3(43).- 594-600
 • К. Shomshekova, E.О. Kydyrbaeva THE SYSTEM OF   PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION’S PERSONNEL AS ENSURING ITS EFFECTIVENESS IN THE LONG TERM./ Вестник Кыргызско-российского университета, Бишкек, 2020.-№11. -С.90-98
 • Шомшекова Б.К., Қыдырбаева Э.О. ГЕНДЕРНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН/ Вестник Кыргызско-российского университета, Бишкек, -№11.- С.77-82
 • Шомшекова Б.К., Маман Еламан. ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНА ТІКЕЛЕЙ  ШЕТЕЛДІК  ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУДЫ ДАМЫТУДЫҢ  КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ / MATERIALS OF THE XVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «SCIENCE AND СIVILIZATION – 2021», SHEFFIELD SCIENCE AND EDUCATION LTD, 2021
 • Шомшекова Б.К., Қыдырбаева Э.О. ҚАЗАХСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  БАНКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МӘНІ ЖӘНЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ/ MATERIALS OF THE XVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE « SCIENCE AND СIVILIZATION – 2021», SHEFFIELD SCIENCE AND EDUCATION LTD, 2021