Білім беру бағдарламасы7M01402 Музыкалық білім
БББ мақсаты Қазақстан Республикасы мен Алматы облысының әлеуметтік-экономикалық дамуына белсенді ықпал ете алатын, еңбек нарығының қажеттілігін қанағаттандыруға және халықаралық білім беру стандарттарына сәйкес келетін жоғары оқу орнынан кейінгі музыкалық білім беру саласында қоғамға қажетті мамандарды даярлаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету болып табылады
БББ түріҚолданыстағы
ҰБШ бойыншадеңгей7
СБШ бойыншадеңгей7
Берілетін академиялық дәреже  магистр
Оқыту мерзімі 2 жыл
Кредиттердің көлемі 120
Оқыту тіліқазақ, орыс, ағылшын
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартПедагог
                             Оқытудың нәтижесі
1Жалпы және музыкалық білім беруді дамытудағы заманауи үрдістерді талдай алады
2Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігіне ие
3Музыкалық білім беру саласындағы ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымы туралы білімді қолданады
4Оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың педагогикалық әдістері мен құралдарын қолданады
5Музыкалық білім беру саласындағы ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды өз бетінше дамыту және қолдану үшін алған білімдерін пайдаланады
6Қазіргі қазақстандық және шетелдік концепцияларды, әлемдік мәдениет пен музыкалық өнер жүйесіндегі теориялары мен тәсілдерін талдай алады, басқарушылық міндеттерді шешу үшін музыкалық білім беру мәселелері мен басқару психологиясының қазіргі тенденцияларын әдіснамалық талдайды
7Жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу мәселелерін шешу үшін әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді интеграциялайды
8Музыкалық-педагогикалық қызметте оқытудың инновациялық әдістерін қолданады
9Ғылыми зерттеулер жүргізуге және педагогикалық қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін меңгерген
10Диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазба және т. б. түрінде ғылыми-зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін қорытады
11Білім беру үдерісінде заманауи ақпараттық технологияларды қолданады
12Білімді үздіксіз өздігінен жаңартуға, кәсіби дағдылар мен біліктерді кеңейтуге қабілетті