Абдулаева Әйгерім Бекмұханбетқызы

Дәрежесі: жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Лауазымы: аға оқытушы

БІЛІМІ

 • 2009-2013 ж. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, «5В011000-Физика» мамандығы бойынша білім бакалавры.
 • 2014-2016 ж. Абай атындағы ҚазҰПУ, «6М060400-Физика» мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдарының магистрі.

ЖЕТІСТІКТЕРІ

 • І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті ректоры Құрмет грамотасы, 2017 ж.

ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

 • Құрaмындa пропaны болaтын үшкомпонентті гaз қоспaсындaғы мехaникaлық тепе-теңдіктің орнықсыздығын Стефaн-Мaксвелл әдісімен зерттеу. ҚазҰУ хабаршысы, физикалық серия, №1 (56) – Aлмaты, 2016 ж. – Б. 44-48.
 • Кәсіби пәндер практикалық сабақтарында студенттердің зерттеу құзіреттіліктерін қалыптастыру. ҚазҰПУ хабаршысы, №1 (57), 2017ж., 68-72б.
 • Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету – бәсекеге қабілетті болашақ кепілі. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының хабарлары, №3 (313), 2017ж., 140-144б.
 • Сын тұрғысынан ойлау технологиясын физика пәнін оқытуда қолданудың тиімділігі. Қазақстанның ғылыми мен өмірі, №1 (74), 2019ж., 222-225б.
 • Білім беру процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың маңызы. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 33-39 б.
 • Formation of scientific worldview of students in laboratory work. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 72-77 б.
 • Computer science teaching technologies for students with limited opportunities. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 162-167 б.
 • Поляризация құбылысын тәжірибе жүзінде зерттеу әдістемесі. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 222-228 б.
 • Фотоэлементтің сипаттамаларын зерттеу барысында ғылыми дүниетанымды қалыптастыру. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 228-234 б.
 • Методические основы формирования у учащихся основных понятий квантовой физики на примере для главы «Координатное и импульсное представление». Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №10, 2019, 269-275 б.

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ

 • ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың Деңгейлік бағдарламалары негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының ПОҚ оқыту бағдарламасы бойынша курстар, 232 сағат, 30.11.2018 ж.
 • «Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО педагогикалық мамандықтары оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы, Алматы қ., 09.10.2017-06.11.2017 «»Өрлеу» Ұлттық біліктілікті арттыру орталығы» АҚ, 240 сағат.
 • Білім беру саласындағы біліктілікті арттыру курсы, Португалия, Порто қ., 26.10.2017-05.11-2017, ISEP – Instituto superior de Engenharia do Porto, 240 сағат.
 • Физика мамандығы бойынша мемлекеттік тапсырма шеңберінде, оның ішінде онлайн режимде, педагогикалық кадрларды күшейтілген даярлау мақсатында біліктілігін арттыру. Алматы қ., 01.11.2016-20.12.2016, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ біліктілікті арттыру және қосымша білім беру институты, 240 сағат.
 • Қолданбалы физика бойынша тағылымдама, Литва. Каунас. 05.2015-03.06.2015, Каунас технологиялық университеті, Математика және жаратылыстану факультеті, 36 сағат.