Алпысбаева Нургуль Саркытбековна

Дәрежесі: магистр

Лауазымы: аға оқытушы

білімі

Жоғары білім туралы мәліметтер:

Оқу орны: І. Жансүгіров атындағы ЖМУ

Мамандығы: 031540-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Бітірген жылы: 2007

Біліктілігі: бастауыш сынып мұғалімі

Академиялық дәрежесі туралы мәліметтер:

Оқу орны: І. Жансүгіров атындағы ЖМУ

Мамандығы: 6М010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі.

Аяқтаған жылы: 2014

Біліктілігі: педагогика ғылымдарының магистрі

 

жетістіктері

  • Кіші Ғылым Академиясына оқушыларды дайындауда ғылыми-әдістемелік кеңес бергені үшін алғыс хат. Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектеп. 2015 ж.
  • Педагогика және психология факультетіндегі оқу-тәрбие жұмыстары мен кәсіби қызметіне белсенді қатысқаны үшін алғыс хат. Им. И. Жансүгіров. 2016 ж.
  • Қазақстан ардагерлерінің шешімімен «Құрметті ұстаз» медалімен марапатталды. №002. 08.03.2017 жыл

ғылыми еңбектері

  • Бастауыш сынып оқушыларының нарықтық білімін қалыптастыру. Оқу құралы. Талдықорған. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекетттік университеті. 176б, 2019ж, ISBN 978601-216-591-3
  • Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық дарындылығын дамыту. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті,   2019ж.
  • Білімгерлердің шығармашылық қабілеттерін дамытудағы оқытудың интерактивті әдістері. Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №1(74) 2019 ж, 172б.
  • Проблемалық оқыту- заманауи технологиялар дың бірі. Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №1(74) 2019 ж, 192б.
  • Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің педагогикалық диагностика жүргізудегі белсенді іс-әрекеті. Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №5(3) 2020 ж, 278б.

  • Рухани жаңғыру талабы-латын әліпбиіне көшу. Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал № 5/(3) 2020 ж, 329б.
  • Кіріктірілген білім бағдарламасы: нәтижеге бағытталған оқу жүйесі. «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» республикалық ғылыми-әдістемелік конференция, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті,  21.02.2020, 38б.