Alpysbaeva Nurgul

Degree: master

Position: senior lecturer

education

Information about higher education:

Educational institution: ZhSU named after I. Zhansugurov

Specialty: 031540-Pedagogy and methods of primary education

Year of completion: 2007

Qualification: primary school teacher

Information about the academic degree:

Educational institution: ZhSU named after I. Zhansugurov

Specialty: 6M010200-Pedagogy and methods of primary education.

Year of completion: 2014

Qualification: Master of Pedagogical Sciences

ACHIEVEMENTS

  • Letter of thanks for scientific and methodological advice in the preparation of students for the Small Academy of Sciences. High school named after Y.Altynsarina. 2015
  • Letter of thanks for active participation in the educational work and professional activities of the Faculty of Pedagogy and Psychology. ZHSU named after I. Zhansugurov. 2016
  • By the decision of the veterans of Kazakhstan, she was awarded the medal (Dear Teacher) «Құрметті ұстаз». №002. 08.03.2017 жыл

SCIENTIFIC WORKS

  • Бастауыш сынып оқушыларының нарықтық білімін қалыптастыру. Оқу құралы. Талдықорған. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекетттік университеті. 176б, 2019ж, ISBN 978601-216-591-3
  • Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық дарындылығын дамыту. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті,   2019ж.
  • Білімгерлердің шығармашылық қабілеттерін дамытудағы оқытудың интерактивті әдістері. Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №1(74) 2019 ж, 172б.
  • Проблемалық оқыту- заманауи технологиялар дың бірі. Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №1(74) 2019 ж, 192б.
  • Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің педагогикалық диагностика жүргізудегі белсенді іс-әрекеті. Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №5(3) 2020 ж, 278б.

  • Рухани жаңғыру талабы-латын әліпбиіне көшу. Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал № 5/(3) 2020 ж, 329б.
  • Кіріктірілген білім бағдарламасы: нәтижеге бағытталған оқу жүйесі. «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» республикалық ғылыми-әдістемелік конференция, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті,  21.02.2020, 38б.