Байдыбекова Салтанат Кенжебаевна

Дәрежесі: экономика ғылымдарының кандидаты

Лауазымы: қауымдастырылған профессор

білімі

 • Қазақ ауыл шаруашылық институты экономика факультеті 1984 жыл;
 • Қауымдастырылған профессор ( 2018) Кондидат диссертациясының тақырыбы: » Аграрлық саладағы шаруашылық жүргізудің әртүрлі нысандарының экономикалық тиімділігі (Алматы облысының материалдарында) » 2010 жыл.

жетістіктері

 • 2012 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігімен «ЖОО үздік оқытушысы-2012» атағы берілді «Көп жылғы жемісті еңбегі, кәсіби шеберлігі және білім мен ғылымдағы жоғары жеке жетістіктері үшін» медалі 27.09.2017 жыл

ғылыми еңбектері

 • ХКЕС шарттарында бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің әдістемесі және оны ұйымдастыру,
  VIII жаһандық ғылым және инновациялар халықаралық ғылыми практикалық журналдар 2020: Орталық Азия, Қазақстан, Нұр-сұлтан. № 3 (1) Ақпан – Наурыз 2020

 •  

  Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік модельдері,мақсаты,халықаралық ғылыми-практикалық журнал VIII жаһандық ғылым және инновациялар 2020: Орталық Азия, Қазақстан, Нұр-сұлтан. № 3 (1) Ақпан – Наурыз 2020

 •  

  Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары негізінде қаржылық есептің есебі мен талдауы, статья, Научно-практический журнал «Статистика, учет и аудит», Алматы 2(77)2020(ККСОН)
  Кәсіпорынның дауыс жағдайының диагностикасы, статья, Вестник КЭУ: экономика, философия, г. Караганды, №1(56), 2020

 • Кәсіпорындардағы ресурстық әлеуеттің жағдайын есепке алу және талдау, мақала,» Қаржылық менеджмент » журналдар, Мәскеу, №6, 2020 (ЖАК, ККСОН, РИНЦ)

 • Басқару мәселелері және кәсіпорындардың өндірістік ресурстарын пайдалануды жетілдіру жолдары, мақала, «басқару мәселелері» журналдар, Екатеринбург қ., №6(67), 2020 (ЖАК, ККСОН, РИНЦ)

 • Салықтық әкімшілендірудегі цифрлық технологиялар, мақала,
  Статистика, есеп және аудит » ғылыми-практикалық журналдар, Алматы 4 (79) 2020 (БГСБК)

 •  

  «Басқару есебі» журналдар (ЖАК, РГДИ), №1, 2018 0,5

 •  

  «Басқару есебі» журналдар (ЖАК, РГДИ), №2, 2018 0,5

 • «Халықаралық бухгалтерлік есеп» журналдар т. 21, вып. 5. мамыр 2018 (ЖАК, РИНЦ) 0,5

 •  

  Қырғыз-Ресей Славян университетінің хабаршысы. Көлемі 18 № 11 2018.(ЖАК, ККСОН). 0,4 (авторлары Э. о. Қыдырбаева, г. Б. Төлешова)