МАГИСТРАТУРА

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

Магистратура (ғылыми-педагогикалық (2 жыл), бейіндік (1 жыл)
Білім беру бағдарламаларының мазмұны жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының тізілімінде қолжетімді

Білім беру бағдарламалар топтары

Білім беру бағдарламалары

1 бейіндік пән

2 бейіндік пән

М001 Педагогика және психология

7М01101  Педагогика және психология (2 жыл)

Педагогика

Психология

М002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

7M01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу (2 жыл)

Мектепке дейінгі педагогика

Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеуін дамыту әдістемесі

7М01202 Мектепке дейінгі білім беру және балалар психологиясы (2 жыл)

Мектепке дейінгі педагогика

Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеуін дамыту әдістемесі

М003 Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау

7M01301 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі (2 жыл)

Педагогика (бастауыш мектеп үшін)

Математиканы оқыту әдістемесі

М005 Дене шынықтыру педагогтерін  даярлау

7M01401 Дене шынықтыру және спорт (2 жыл)

Педагогика

Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі

М006 Музыка педагогтерін даярлау

7M01402 Музыкалық білім  (2 жыл)

Педагогика

Музыканы оқыту әдістемесі

М007 Көркем еңбек, графика және жобалау педагогтерін даярлау

7М01404 Көркем еңбек, графика және жобалау (2 жыл)

Педагогика Көркем еңбек, графика және жобалау әдістемесі

М010 Математика педагогтерін даярлау

7M01501 Математика  (2 жыл)

Математика

Математиканы оқыту әдістемесі

М011 Физика педагогтерін даярлау

7M01502 Физика (2 жыл)

Жалпы физика

Физиканы оқыту әдістемесі

7М01508 Физика (Бірлескен білім беру бағдарламасы) (2 жыл)

Жалпы физика

Физиканы оқыту әдістемесі

М012 Информатика педагогтерін даярлау   

7M01503 Информатика (2 жыл)

Бағдарламалау

Информатиканы оқыту әдістемесі

М013 Химия педагогтерін даярлау

7М01507 Химия  (2 жыл)

Химия   Химияны оқыту әдістемесі

М014 Биология педагогтерін даярлау

7M01505 Биология (2 жыл)

Биология

Биологияны оқыту әдістемесі

М015 География педагогтерін даярлау

7M01506 География (2 жыл)

География

Географияны оқыту әдістемесі

7M01509 Білім берудегі геақпараттық технологиялар (2 жыл)

М016 Тарих педагогтерін даярлау

7M01601 Тарих (2 жыл)

Қазақстан тарихы

Тарихты оқыту әдістемесі

М017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (2 жыл)

Педагогика

Қазақ тілін оқыту әдістемесі

М018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M01702 Орыс тілі мен әдебиеті(2 жыл)

Педагогика

Орыс тілін оқыту әдістемесі

М021 Арнайы педагогика 

7М01902 Арнайы педагогика (2 жыл)

Инклюзивті білім беру

Арнайы педагогика

М070 Экономика

7М04101 Экономика (1 жыл)

Экономикалық теория

Макроэкономика

7М04101 Экономика (2 жыл)

М071 Мемлекеттік және жергілікті басқару

7M04102 Мемлекеттік және жергілікті  басқару (1 жыл)

Мемлекеттік басқару теориясы

Экономиканы мемлекеттік реттеу

7M04102 Мемлекеттік және жергілікті  басқару (2 жыл)

М072 Менеджмент және басқару

7M04103 Менеджмент (1 жыл)

Менеджмент

Бизнесті ұйымдастыру

7M04103 Менеджмент (2 жыл)

M073 Аудит және салық салу

7M04104 Есеп және аудит (1 жыл)

Бухгалтерлік есеп негіздері

Аудит

7M04104 Есеп және аудит (2 жыл)

M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M04106 Қаржы (1 жыл)

Экономикалық теория

Макроэкономика

7M04106 Қаржы ( 2 жыл)

Экономикалық теория

Макроэкономика

М078 Құқық

7M04201 Құқықтану (1 жыл)

7M04201 Құқықтану ( 2 жыл)

Мемлекет және құқық теориясы

Ахуалдық кейс (ҚР Заңнамасының және/немесе халықаралық құқықтың нормаларын қолдану негізінде нақты практикалық жағдайды кешенді құқықтық талдау

7M04202 Бәсекелестік құқығы(1 жыл)

7M04203 Құқықтану: қылмыстық-құқықтық бағыт (2 жыл)

М087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M05201 Экология (1 жыл)

7M05201 Экология (2 жыл)

Геоэкология

Экологиялық мониторинг

 

7M05202 Табиғатты пайдалану және экологиялық қауіпсіздік (2 жыл)

  • Магистрант күнтізбесі
  • Оқу бағдарламалары тізбесі
  • Кешенді тестілеу форматы
  • КТ қатысу үшін өтініш беру
  • ЖОО-на қабылдаудың үлгі ережелер
  • І. Жансүгіров атындағы ЖУ-ға қабылдау оқу үлгілері
  • 2021-2024 оқу жылына магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
  • І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің білім беру бағдарламаларының 2022-2023 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру бағдарламаларының топтары жалпы тапсырысын орналастыруға үміткер болып табылады
  • Оқу бағасы