АР08856810 «Жаңартылған білім беру мазмұнына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру»

Жоба туралы қысқаша ақпарат 

Жобаның атауы: АР08856810 «Жаңартылған білім беру мазмұнына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру» 2020-2022 жж. (27 ай)  

Реферат  

Жобада жаңартылған білім беру мазмұнына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырудың ғылыми-әдістемік негізі қарастырылған. «Мәңгілік Ел» ғылыми негіздері (XXI ғасырдың білімі, гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер) ғылымды дамытудың басым бағытының XXI ғасырдағы пәнаралық білім, ғылым, мәдениет және спорт саласындағы іргелі, қолданбалы зерттеулері мамандандырылған ғылыми бағыттар түрі негізінде жұмыс жүргізіледі. Жоба 27 ай мерзімінде жүзеге асырылады.  Жобада жаңартылған білім беру мазмұны жағдайына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырудың теориялық негіздері айқындалады. Жобада білім берудің жаңартылған мазмұнына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық негіздері айқындалатын болады. Жобаның ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесінде құрылымдық компоненттер айқындалады, сондай-ақ болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіптік даярлаудың әдістемелік тәсілдері мен тетіктерін әзірлеу жөнінде жаңа ғылыми ұсыныстар жасау үшін негіз қаланатын болады. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруды жүзеге асырудың ғылыми-әдістемелік жолдарын  /механизмдерін/ көрсетіп, жаңаша тәсілдерді ЖОО-ның педагогикалық үдерісіне енгізу қарастырылады. /МП, БП, КП – (Міндетті, ЖОО-ны белгілеген, таңдау компонент пәндері)/ қалыптастырудың әдістемелік жүйесін құрып, тәжірибеге енгізіп, болашақ мамандарды даярлауда жоғары нәтижеге жету көзделген.

 Жобаның мақсаты: Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру және оны жоғары оқу орындарының оқу процесіне еңгізудің педагогикалық шарттарын айқындап, моделін құру, жаңаша тәсілдерді пайдаланудың әдістемелік жүйесін жасау. 

Жобаның өзектілігі:

Зерттеу барысында жоғары оқу орындары үшін педагогикалық мамандықтардың модульдік білім беру бағдарламалары, педагог кадрларды даярлау және біліктілігін арттыру бағдарламалары бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруды қамтамасыз ететін, жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында педагогтарды of-line және on-line онлайн даярлауды ресурстық қамтамасыз ету әзірленіп және сынақтан өткізілетін болады. Ұсынылған әдістемелік жүйе бастауыш сынып мұғалімдерін даярлау, кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру, біліктілігін арттырудың мазмұны мен әдістемесін жетілдіру, жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында кәсіби әрекетке дайындығын қалыптастыру, педагогикалық процессте оқыту мен тәрбиелеудің инновациялық технологияларын пайдаланудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

 Күтілетін нәтижелер: 

 • Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға байланысты әдістемелік базаны әзірлеу.
 • Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырудың теориялық негіздерін айқындалады.
 • Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырудың педагогикалық шарттарын анықталып, моделі құрылады.
 • Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруды жүзеге асырудың ғылыми-әдістемелік жолдары /механизмдері/ көрсетіледі.
 • Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін /МП, БП, КП – (Міндетті, ЖОО-ны белгілеген, таңдау компонент пәндері)/ қалыптастырудың әдістемелік жүйесін құру,  жаңаша тәсілдерді ЖОО-ның педагогикалық үдерісіне енгізіледі.

Қол жеткізілген нәтижелер:

Жаңартылған білім беру мазмұнына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру бойынша әдістемелік база әзірленді.

Ғылыми мақалалар, семинарлар мен конференциялардағы баяндамалар, белсенді оқу ресурстары таратылды, авторлық куәлік алынды. Жоба материалдарын жоғары оқу орнының студенттері, магистранттары, докторанттары, педагогтары және бастауыш сынып мұғалімдері пайдаланады. Оқыту мен тәрбиелеу әдістемелерінің құрылымы мен мазмұнын өзгертуді қамтитын кәсіптік білім берудің педагогикалық технологияларының циклі әзірленді.

Нәтижелер жоғары оқу орындарының оқу процесінде, бастауыш білім беру практикасында пайдаланылатын болады. Zerde компаниясымен коллоборация негізінде жасалған жоба барысында.Didak Белсенді білім беру ресурстарын әзірледі.

Жаңартылған білім беру мазмұнына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру бойынша әдістемелік база әзірленді.

Жаңартылған білім беру мазмұнына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық негіздері анықталды.

Білім берудің жаңартылған мазмұнына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру моделінің педагогикалық шарттары айқындалды.

Жаңартылған білім беру мазмұнына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруды жүзеге асырудың ғылыми-әдістемелік тәсілдері (тетіктері) көрсетілді.

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің /ОД, ДҚ, ПД (міндетті, базалық, бейіндеуші, анықтайтын ЖОО) білім берудің жаңартылған мазмұнына бейімделген қалыптастыру/ кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың әдістемелік жүйесі құрылды, ЖОО-ның Педагогикалық процесіне жаңа тәсілдер енгізілді.

Алынған нәтижелер педагогикалық технологиялар циклдері бойынша жаңа әдістерді қолданумен қамтамасыз етілген негізделген және сенімді болып табылады.

Алынған нәтижелердің сенімділігі жарияланған жұмыстардың болуымен, бастауыш мектепте және жоғары оқу орындарында зерттеу нәтижелерін сынақтан өткізумен расталады.

Жоба шеңберінде зерттеу тобы Дубай білім беру мектебіне (Дубай қ., БАӘ) біліктілікті арттыру және зерттеу тақырыбы бойынша тренинг өткізу мақсатында шетелге шығып, Стамбул «Айдын» университетіне (Стамбул қ., Түркия) білім берудің заманауи мәселелері бойынша 8-ші Жаһандық конференцияға қатысты.

Жоба аясында бастауыш сынып мұғалімдері арасында құзыреттілік деңгейін анықтау кезінде пайдаланылған сауалнама нәтижелерін апробациялау QR code арқылы нәтижелерді анықтау үшін Google Docs платформасында жүргізілді.

Сауалнамаға Алматы облысының 2366 бастауыш сынып мұғалімі, Жетісу университетінің 89 оқушысы қатысты. І. Жансүгіров атындағы ҚазҰПУ-да 135 оқушы білім алуда. Абай.

Жобада жоспарланған ынтымақтастық туралы келісім негізінде орындалған жұмыстар:

 1. Түркия ғалымы Хусейн Узунбойлумен бірлескен мақала жарияланды және арнайы ұйымдастырылған семинарларға қатысты.
 2. Ғылыми жобаның мазмұнына негізделген ресурстар (жаңартылған білім беру мазмұны шеңберіндегі дидактикалық материалдар) Zerde.Didakt компаниясымен бірлесіп әзірленді және педагогикалық процеске енгізілді.

 Жобаның жетекшісі:

 Ыбыраимжанов Қалибек Тұрдығазыұлы, ғылыми жетекші, бас ғылыми қызметкер педагогика ғылымдарының докторы, профессор. І. Жансүгіров атындағы Жетісу  университеті педагогика және психология факультетінің деканы 105-тен астам ғылыми еңбектері жарық көрді. Оның ішінде Scopus базасында 6. Индекс Хирша – 2 (Scopus). Scopus ID: 57205148519 , Scopus профиліне сілтеме: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205148519), ORCID ID:  0000-0002-9773-8890 https://orcid.org/0000-0002-9773-8890 

Зерттеу тобының мүшелері:

Баймырзаев Қуат Маратұлы Бас ғылыми қызметкер, г.ғ.д, профессор 130— дан астам ғылыми еңбектері жарық көрді. Оның ішінде Scopus базасында – 8, Индекс Хирша – 2 (Scopus), Scopus ID: 57205165358, Scopus профиліне сілтеме: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57205165358&zone=   

Жакипбеков Сауле Сотиялдиновна, жетекші ғылыми қызметкер, философия PhD докторы 50 — ден астам ғылыми еңбектері жарық көрді. Оның ішінде Scopus базасында – 3, Web of Science -1,  Индекс Хирша – 1, Scopus ID: 57200068774, Scopus профиліне сілтеме: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200068774 , Web of Science профиліне сілтеме: https://app.webofknowledge.com/author/record/19809908?lang=ru_RU&SID=D1krVEuDQljYidiLvZa

Майлыбаева Гульмира Сабыровна, ғылыми қызметкер. философия PhD докторы 180 — нен астам ғылыми еңбектері жарық көрді, оның ішінде Web of Science и Scopus базасында – 12, Хирш индексі – 3 (Scopus), Scopus Author ID: 56127311500, Scopus профиліне сілтеме: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56127311500 , Researcher ID: X-1247-2018, Web of Science профиліне сілтеме: https://app.webofknowledge.com/author/record/33037031?lang=ru_RU , ORCID ID: 0000-0003-0420-4142 https://orcid.org/0000-0003-0420-4142

Таурбекова Айнур Сапашовна, аға ғылыми қызметкер, магистр 60-қа жуық ғылыми еңбектері жарық көрді, оның ішінде 3 жарияланым Web of Science және Scopus деректер базасында жарияланды. Хирш Индексі 1, Scopus ID: 56703486300, Scopus профиліне сілтеме: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56703486300&eid=2-s2.0-85077624951, Web of Science профиліне сілтеме: https://app.webofknowledge.com/author/record/12497120?lang=ru_RU

Толегенова Назиля Куанышкалиевна, аға ғылыми қызметкер, магистр 8 – ден астам ғылыми еңбектері жарық көрді, ORCID ID
0000-0002-4980-5294 https://orcid.org/0000-0002-4980-5294

Есполова Гульден Калиолдановна, кіші ғылыми қызметкер, магистр, 42 – ден астам ғылыми еңбектері жарық көрді. РhD – 3 курс. Хирш индексі – 1 (Scopus), Scopus ID: 57205142113, Scopus профиліне сілтеме: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205142113 , ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0241-7657  

Тынысханова Айым Толеугазыевна, кіші ғылыми қызметкер, магистр 10 — нан астам ғылыми еңбектері жарық көрді, Хирш индексі-1 (Scopus), 1 (Web of Science), Scopus ID: 57218872451, Scopus профиліне сілтеме: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218872451&eid=2-s2.0-85090534315, Researcher ID: AAQ-3477-2021, Web of Science профиліне сілтеме: https://app.webofknowledge.com/author/record/41437851 , ORCID ID: 0000-0001-9322-1811. https://orcid.org/0000-0001-9322-1811

Толегенов Жанат Қажыакпарұлы,  қызметкер. ORCID ID 0000-0002-9609-0762 https://orcid.org/0000-0002-9609-0762 

 Ғылыми тағылымдамалар және біліктілікті арттыру

1 30.10.2020 ж. Ыбыраимжанов К.Т., Есполова Г.К. «Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру» тақырыбындағы «Modern scientific challenges and trends» ХХХІІ халықаралық ғылыми конференция қатысып сертификаттар алынды.

2 19.10.2020 – 18.11.2020 ж., 72 сағат. Таурбекова А.С., Жакипбекова С.С. «Цифровая компетентность педагога. Эффективное онлайн-занятие» тақырыбында SKLAD білім беру онлайн-платформасы

3 11.11.2020 ж., 40 сағат. Есполова Г.К. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ «Қашықтықтан оқыту: сабақты әзірлеуден бастап білім беру процесін ұйымдастыруға дейін» атты курсқа қатысып, сертификат алынды.

4 27 қараша 2020 ж. І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті КЕ АҚ «Мектепке дейінгі мекемесінің басшысын психологиялық-педагогикалық даярлау». Ибрагим Шешен университетінің (Түркия) доценттері мен педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор С. А. Нұрғалиевамен халықаралық оқыту семинары.

5 11-25 наурыз 2021 ж. аралығында Таурбекова А.С., Есполова Г.К. біліктілікті арттыру бағдарламасы бойынша 72 сағат көлемінде «ХХІ ғ. бастауыш мектеп. Шетелдік тәжірибе. (Начальная школа 21 века. Зарубежные практики)» халықаралық онлайн курсына қатысып, сертификат алынды.26 сәуір – 11 мамыр, 2021 ж., 72 сағ. Есполова Г.К. Қазақстан Республикасының Педагогтар мен Психологтар академиясы. Тақырыбы: «Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері, контент құру» атты курсқа қатысып, сертификат алынды.

6 25 наурыз 2021ж. Таурбекова А.С. Халықаралық он-лайн тағылымдама «21 ғасыр бастауыш мектебі. Шетелдік тәжірибе» тиімді онлайн сабақ». Sklad білім беру онлайн платформасы

7 02.2016-20.07.2016 ж., С.С. Жақыпбекова Әулие Климент Охридский атындағы София университетінің (Болгария) педагогика факультетінде Erasmus+ (КА107-Higner education student and staff mobility between Programme and Partner Countries) бағдарламасы бойынша «Болашақ бастауыш сынып мұғалімін мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеуге дайындау» тақырыбында ғылыми тағылымдамадан өтті.

 

2015 жылдан 2021 жылға дейінгі кезеңде жобаны орындаушылардың жарияланымдары мен патенттерінің тізімі

 1. Есполова Г. К. Ақпараттық технологияны білім беру жүйесінде қолданудың маңызы // «Құндылық-бағдарлы білім беру идеясын жүзеге асыру: мәселелер, ізденістер, шешімдер» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. BIOS баспасы. – Өскемен қаласы, Б.201-204. – 2015.
 2. Таурбекова А.С., Шужебаева А.И.«Сказкотерапия как метод коррекции агрессивного поведения детей подросткового возраста», «Педагогика және психология», Ғылыми әдістемелік журнал, Абай атындағы ҚАЗҰПУ, Алматы 2016 ж.
 3. Таурбекова А.С., Жуманбева Н.С. Үлгермейтін оқушылардың пайда болу себептері // ЖМУ хабаршысы ғылыми журналы №2-3 2016ж
 4. Аликенова К.Н., Тынысханова А.Т. Қазақ халық әндеріндегі философиялық ойлар // Материалы республиканской научно-практической конференции «Жансугуровские чтения». – Талдыкорган, 2016.
 5. Усенова А.К., Тынысханова А.Т. Новые подходы к стилю преподавания учителя музыки в образовательном пространстве // Научный журнал «Вестник ЖГУ им. И. Жансугурова». – Талдыкорган. №1, 2017.
 6. Жакипбекова С.С., Дюсембинова Р.К. «Оптимизиране на процес за професионална подготовка на педагози за начално образование в Казахстан и в България». Нaциoнaлнo издaтелcтвo зa oбрaзoвaние и нaукa. Нaучнo cпиcaние «Педaгoгикa» (Coфия, 2017), ISSN 0861-3982. №2, София 2017 г. С.268-279
 7. Усенова А.К., Тынысханова А.Т. Инновациялық білім беру технологиялары болашақ музыка мұғалімінің кәсіби біліктілігін оңтайландыру құралы ретінде // Материалы региональной научно-методической конференции «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс – основа качественного образования», 2018.
 8. Жакипбекова С.С., Кәрімов Ж.Б. «Ақпараттық­ коммуникативті технологияларды зерде бұзылыстары бар балалармен жұмыс барысыныда қолдану». Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана» № 1 (74) 2019 ISSN 2073-333X213-215 б.
 9. Жакипбекова С.С., Кәрімов Ж.Б. Ақпараттық-комуникативтік технологияларды көмекші мектепте математика сабақтарында қолдану». «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» региональная научно-практическая  конференция. Талдыкорган. 15.02.2019 г.  62-65 б.
 10. Жакипбекова С.С., Фейзулдаева С.А. «Білім беруді жаңғырту жағдайында бастауыш сынып мұғалімін кәсіби даярлауда пәнаралық сабақтастықтың жүзеге асуы». КазНПУ им.Абая «ВЕСТНИК» серия «Педагогические науки» №1 (61) Алматы, 2019 г. С.226-229
 11. Усенова А.К., Тынысханова А.Т., Шыныбаев С.Т. Болашақ музыка мұғалімінің педагогикалық-ұйымдастырушылық іс-әрекетінің оқыту стілінің қалыптасуы. Научный журнал ККСОН «Наука и жизнь». – Астана, 2019.
 12. Усенова А.К , Тынысханова А.Т., Туменбаева А.К., Темирова Ш.Е. Музыка мұғалімінің оқыту стилі. Оқу құралы.  – Талдыкорган: «Жетісу университеті», 119 Б., 2019. (Свидетельство на авторское право №5205 от 06.09.2019)
 13. Ussenova, I.Malakhova, G.Mailybaeva, R.Assylova, D.Zhabykbayev, A.Tynyskhanova. Socio-cultural aspect of inter-ethnic tolerance of youth in the poly cultural environment of Kazakhstan and Belarus //       People: International Journal of Social Sciences.  – Vol. 4 (3). P. 928-947. –  2019.
 14. Усенова А.К., Шмидт М.А., Тулепова С.И., Тынысханова А.Т. Формирование межэтнической толерантности у студенческой молодежи // Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана». Педагогическая наука. – №10 (1). С. 248-254.     – 2019.
 15. Усенова А.К., Шмидт М.А., Тулепова С.И., Тынысханова А.Т. Педагогика формирования межэтнической толерантности. Учебное пособие. – Талдыкорган: «Qprint». С. 129. – 2019.    Под общ. ред. А.К. Усеновой  (Свидетельство на авторское право № 6137  от 30.10.2019 г.)               
 16. Усенова А.К., Шмидт М.А., Тулепова С.И., Тынысханова А.Т. Формирование межэтнической толерантности будущего специалиста на основе моделирования педагогической деятельности        // Сборник материалов І Международной научно-практической конференции «Продвижение современной Казахстанской культуры в глобальный мир». – Талдыкорган. С.223-230. – 2019.              
 17. Таурбекова А.С., Нурмуханва Қ.Д. Халық педагогика элементтерін қолдану арқылы бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын дамытуҚазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №1(74) 2019 ж, 150б
 18. Ybyraimzhanov K., Taurbekova A.Chunkenova, S.Sydykbekova, M.Abishev, N.Qualities of teachers of primary school in the process of vocational training | [Cualidades de los docentes de primaria en el proceso de formación profesional] Opcion, 2019. 35(90-2), с. 218-233 http://scopus.com\ autail\detali.uri? origin=rezultslist& authorld =56703486300zon
 19. Таурбекова А.С., Жақыпбекова С.С. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамытуда қалыптан тыс есептерді пайдалануҚазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №1(74) 2019 ж, 31б
 20. Майлыбаева Г.С Ансабаева А.Бастауыш сынып оқушыларын тәрбиелеу үрдісінде мектеп пен отбасының әрекеттестігі Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №5/(3) 2020 ж, 150б  enu@mail.ru
 21. Толегенова Н.К. DIDAKT компаниясының бастауыш сыныптарға арналған машықтандырғыш көрнекіліктері Национальная академия образования им. И.Алтынсарина.12-летнее образование, №1, 2020ж.
 22. Mailybaeva G., Turabay G. THE FORMATION OF COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS BY MEANS OF THE INTERNET RESOURCE // «Challenges in Science of Nowadays» – Washington, 2020, p. 359-365
 23. Тынысханова А.Т Сonceptual Framework of the Model of Forming Interethnic Tolerance in the Multicultural Environment of the University. ( Ussenova, I. Malakhova, M. Shmidt, S. Tuliepova ) International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE). – Vol.8. – No.2. – 2020.DOI: https://doi.org/10.5937/IJCRSEE2002015U
 24. Таурбекова А.С., Ахмедиева К.Н.Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру «Қазақстанның ғылым мен өмірі» ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №5 / 3 басылым 2020.267 бет
 25. Таурбекова А.С., Ахмедиева К.Н. «Рухани құндылықтардың жеке тұлғаның қалыптасуындағы ролі» «Қазақстанның ғылым мен өмірі» ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №5 / 3 басылым 2020. 35 бет
 26. Ыбыраимжанов К.Т Theoretical     and     Methodological Aspects of a Future Teacher’s Personality Education. «Prospects for the    Development of Modern Science»   Materials of the V International.  Scientific-Practical Conference. March 11-13, 2020. (Seoul, Korea). Seoul, 2020. -206 p. (70-73 pp.). luz.edu.ve. www.serbi.luz.edu.ve.
 27. Ыбыраимжанов К.Т Integrative Technology as the Base of Primary Schoolchildren’s Speech Activity Formation 12 No. 1 (2020): Issue 2020/1(Q-2) http://iratde.com/index.php/jtde/article/view/621
 28. Ыбыраимжанов К.Т Pedagogical Competence as Means of Developing the Professional Potential of the Teacher 12 No. 1 (2020): Issue 2020/1(Q-2) http://iratde.com/index.php/jtde/article/view/606
 29. Ыбыраимжанов К.Т. Formation of Research Skills at Younger Schoolchildren: Experience of Kazakhstan. 12 No. 1 (2020): Issue 2020/1(Q-2) http://iratde.com/index.php/jtde/article/view/668
 30. Жакипбекова С.С., Тынысханова А.Т. «Бастауыш сынып мұғалімінің аутопедагогикалық құзыреттілігі – қазіргі білім беру жүйесінің базисі». Международный журнал «Актуальные научные исследования в современном мире» выпуск 2(58), часть 6, февраль 2020 г., стр.144-149.
 31. Жакипбекова С.С., Турусбекова Е. «Мұғалім тәжірибесі саласындағы білімді жетілдіруге бағытталған, сабақтағы іс-әрекеттегі зертеудің ерекше үлгісі – Lesson study». Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана», №5/3 2020, стр. 96-98
 32. Жакипбекова С.С., Тынысханова А.Т. Самообразование будущих учителей начальных классов как главный ресурс повышения профессиональных компетенций Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі журналы/Халықаралық ғылыми журнал. – №5/3, 2020 ж.
 33. Mailybaeva G., Sarsekulova D. Проблемы экстренного перехода на дистанционное обучение // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF SCIENCE. February 19th, №1. – 2021.
 34. Усенова А.К., Шмидт М.А., Тынысханова А.Т. Этносаралық төзімділікті қалыптастыру педагогикасы . Оқу құралы. Талдыкорган: «Qprint». 129 б. – 2021.       
 35. Таурбекова А.С., Бақраденова А.Б. «Жоғары оқу орындарында заманауи тәрбиеші мамандығын даярлау мәселесіне» Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №5 / 3 басылым 2020жыл   53 бет
 36. Жакипбекова С.С., Ермазанова А. «Инновациялық технологиялар білім сапасын арттыру тетігі ретінде». Республиканская научно-методическая конференция «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс – основа качественного образования», г.Талдыкорган, 21 февраля 2020 года, стр. 150-154
 37. Жакипбекова С.С., Есимбекова А. «Сущность понятия «проектно-исследовательская деятельность». Республиканская научно-практическая онлайн-конференция «Подготовка будущих педагогов в условиях современного образовательного пространства». 26.03.2021г. Талдыкорган. ЖУ им.И.Жансугуров
 38. Жакипбекова С.С., Сырлыбаева Ә.Х., Толепбекова А.Н. Нокабаева Т.Г. «Дидактикалық ойын-оқу үрдісіндегі оқыту формасы мен әдісі ретінде». Научный журнал “Вестник” №1 (98) ЖУ им.И.Жансугурова. Талдыкорган, 2021г. Стр.195-198.
 39. Жакипбекова С.С., Тесебаева К.С., Ильясова Ж.С., Монтаева С.Ж. «Қазіргі мектептегі пәндердің кіріктіру процесінің тарихи аспектісі». Научный журнал “Вестник” №1 (98) ЖУ им.И.Жансугурова. Талдыкорган, 2021г. Стр.202-210
 40. Таурбекова А.С., Бақраденова А.Б. «Шешендік сөйлеуге үйрету» таңдау курсының мазмұны мен маңызы І.Жансүгіров атындағы «ЖУ хабаршысы». Талдыкорган, №1(98) 2021. Стр.163-167     ISSN 2616-8901

 

Жоба бойынша жарияланған жарияланымдар мен патенттердің тізімі

2020 ж.

1 Ыбыраимжанов К. Т., Есполова Г. К. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру // (MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS: a collection scientific works of the International scientific conference (30th October, 2020) – Warsaw: Sp. z o. o. «iScience», 2020. – 32-37 стр.

2 Таурбекова А.С. «Жаңартылған білім беру жағдайында болашақ мамандарды кәсіби дайындаудағы әдістемелік қолдау» // Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығына арналған «Алтын орда – қазақ мемлекеттілігінің қайнар бастауы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, 2020. 328-332 б.

3 Ыбыраимжанов К.Т., Майлыбаева Г.С., Толегенова Н.К. «Жаңартылған білім мазмұнына бейімделген болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру барысы» // «Әлемдік және қазақстандық білім беру жүйесіндегі этнопедагогика: әдіснамасы, тәжірибесі, болашағы»: Қазақ Педагогикалық ғылымдар Академиясының академигі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Шолпан Исагалиевна Джанзакованың 60 жасқа толу мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның  материалдар жинағы NJS «Kh.DOSMUKHAMEDOV ATYRAU UNIVERSITY» Атырау, қараша 2020. 192-196 б.

4  Ыбыраимжанов К.Т., Есполова Г.К. К вопросу об исследовательской деятельности обучающихся // Вестник Торайгыров университет, Серия педагогическая. – Павлодар. – №3. – 2020. – 581-590 б. https://doi.org/10.48081/AMTU9445

2021 ж.

1. Есполова Г.К. и др. К вопросу формирования предметной компетентности учащихся начальной школы // Theoretical and practical aspects of modern scientific research: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), Seoul, April 30, 2021. Seoul-Vinnytsia: Case Co., Ltd. & European Scientific Platform, 2021. – 79-82 стр. (Kilybaeva G., Nigmetzhanova G., Kurmetova B., Bazarbek B. DOI 10.36074/logos-30.04.2021.v2.25

2. Ыбыраимжанов К. Есполова Г. REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, Хусейн Узунбойлу OF TURKEY «К вопросу организации исследовательской деятельностей учащихся начальной школы»\\ Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» | № 2-3 (Квітень, 2021) за матеріалами IМіжнародної науково-практичної конференції «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities», що проводилася 2 квітня 2021 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія) https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.102

3. Ybyraimzhanov, G. Yespolova Formation of Professional Competency of Future Primary School Teachers at University in the Context of Teaching Research Activities to Primary Schoolchildren // BULLETIN OF THE KARAGANDA UNIVERSITY. – PEDAGOGY Series. – Karaganda, 2021. – №3(103)/2021. – р.110-117  

4. Таурбекова А.С. «Вопросу формирования профессиональных компетенции будущих учителей начальной школы» Problemas y perspectivas de la aplicación de la investigación científica innovadora: Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica, Panamá, 11 de octubre de 2021. Panamá-Vinnytsia: Centro de Estudios Estretégicos & European Scientific Platform, 2021. 157с. ISBN 978-617-7991-62-4 «European Scientific Platform», Ucrania ISBN 978-9962-5527-8-9 (PDF)«Centro de Estudios Estretégicos», República de Panamá DOI:10.36074/logos-11.06.2021v1.48

5. Жакипбекова С.С. және басқалар. Дидактикалық ойын-оқу үрдісіндегі оқыту формасы мен әдісі ретінде. І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті хабаршысы. №1 (98). – Талдықорған, 2021.

6. Жакипбекова С.С. и др. Исследовательская работа в начальных классах. Государство. Бизнес. Общество. Цифровая среда: траектория взаимодействия от теории к практике // Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции. – г. Санкт-Петербург, 2021 г.

7. Chunkenova, S.; Ybyraimzhanov, K.; Yelubayeva, M.; Turkmenbayev, A.; and Bakradenova, A. Formation of the Personality of Future Teachers for the Implementation of Professional Activities in Modern Conditions. Review of International Geographical Education (RIGEO), 11(5), (2021) 4587-4599. doi:10.48047/rigeo.11.05.336

8. Исабекова, Майлыбаева Г.С. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқытудағы жаңа тәсілдердің тиімділігі. «ХХІ ғасырдың білім беру парадигмасы: жаңа үрдістер, тәсілдер мен технологиялар» атты Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференцияның материалдары. ІІ том. 142-147 бб. – Атырау, 2021

9. Ыбыраимжанов К.Т., Жакипбекова С.С., Майлыбаева Г.С., Таурбекова А.С., Есполова Г.К., Тынысханова А.Т., Толегенова  Н.К., Толегенов  Ж. Бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырудың  психологиялық-педагогикалық бағыттары / «Тәуелсіздік жолы: бағдарлары мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференция. І. Жансүгіров ат. ЖУ атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары – Талдықорған, 2021

10. Бастауыш білім берудегі заманауи педагогикалық технологиялар: Оқу құралы К.Т.Ыбыраимжанов, Қ.М.Баймырзаев, С.С.Жакипбекова, Г.С.Майлыбаева, А.С.Таурбекова, Н.К.Толегенова, Г.К.Есполова, А.Т.Тынысханова. – Талдықорған, 2021 – 204 бет.

11. Эстетикалық білім мен тәрбие беретін пәндер әдістемесі: оқу әдістемелік құралы/ Ыбыраимжанов К.Т., Баймырзаев Қ.М., Майлыбаева Г.С., Жакипбекова С.С., Таурбекова А.С., Есполова Г.К., Тынысханова А.Т., Толегенова Н.К – Тaлдықopғaн, 2021. – 128 бeт. (Свидетельство о внесений в государственный реестр прав на объект, охраняемые авторским правом №19571 от 2 августа 2021 года)