Диссертациялық кеңестерді құру туралы ақпарат

Қазақстан Республикасының  білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті  төрағасының 29 желтоқсан 2018 жылғы №2058 /02 мамыр 2019 жылғы №432 (30 сәуір 2022 ж. дейін)/ бұйрығының негізінде І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің жанынан 6D010200 – Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі, 6D010300 – Педагогика және психология, 6D010900 – Математика мамандықтары бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөнінде диссертациялық кеңес ашылды (төраға – п.ғ.д., профессор Ыбыраимжанов К.Т.).

Диссертациялық кеңес құрамы