Махметова Дарина Талгатовна

Дәрежесі: Педагогика ғылымдарының магистрі

Лауазымы: оқытушы

Білімі

Оқу орны: ҚазМемҚызПУ

Мамандығы:  Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану     

Бітірген жылы: 2016 ж.

Біліктілігі: Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мұғалімі   

 

Оқу орны: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ 

Мамандығы:  Педагогика және психология      

Бітірген жылы: 2018 ж.

Біліктілігі: Педагогика ғылымдарының магистрі    

Ғылыми еңбектері

Соңғы 5 жылдағы таңдаулы басылымдар:

 1. Жансүгіров оқулары » Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы, Талыққорған, 2016 ж.
 2. «Білім беру саласындағы әлеуметтік-психологиялық инновациялар «республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. Жетісу мемлекеттік университеті. Талдықорған, Қазақстан, 2016 ж.
 3. «Қазіргі қоғамдағы психологиялық-әлеуметтік жұмыс: мәселелер мен шешімдер «тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Ресей, Санкт-Петенбург, 20-21 сәуір 2017 ж.
 4. «Психикалық дамуы тежелген баланың отбасына психологиялық көмек көрсетудің ерекшеліктері»,» әлеуметтік инклюзия: балаларды әлеуметтендірудің жаңа бағдарлары » тақырыбындағы халықаралық конференция материалдары Өзбекстан, Ташкент, 31 қаңтар-1 ақпан 2017ж.
 5. «Психикалық дамуы тежелген баланың отбасын психологиялық-педагогикалық қолдау «атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары,»қоғамның жаһандануы мен заманауи сын-тегеуріндер жағдайындағы Қазақстанның ғылым мен білімінің инновациялық әлеуеті». Қазақстан, Талдықорған, 28-29 қазан 2017
 6. «Студенттерде дивергентті ойлауды қалыптастыруға психологиялық пәндердің әсері » атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция,» қоғамдық сананы жаңғырту – Қазақстанның қарқынды дамуының негізі», Талдықорған, 2018.
 7. «Эмоциональное состояние школьников, как условие успешной учебной деятельности» «Қазіргі әлемдегі ғылыми зерттеулер: теория, әдістеме, практика» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары Ресей, Уфа, 25 қазан, 2019 ж.
 8. «Особенности структурно-функциональной модели в формировании профессиональной компетентности будущих педагогов-психологов» «Білім беру жүйесін жаңғырту: тенденциялар, мәселелер мен перспективалар» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Алматы, 18 қазан, 2019 ж.Абылай хан, 18 қазан 2019 Қазақстан, Алматы
 9. «Болашақ педагог-психологтарды кәсіби даярлауда копинг-тетіктерді қолдану ерекшеліктері» атты ҚазҰПУ хабаршысы. Абай. «Психология» сериясы, ӘОЖ 159.9, №3, Алматы, 2019
 10. «Psychological conditions for the development of professional competence of future psychologists» No 43 (2020) The scientific heritage (Budapest, Hungary)ISSN 9215—0365
 11. Features of training future teachers psychologists To overcome and prevent Conflicts No 47 (2020) Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) ISSN 3162-2364
 12. Условия реализации процессов интеграции в образовательном пространстве Международный научный электронный журнал  «scientific evolution»  № 4 (4) июль 2020 г. (ежемесячный научный журнал)
 13. «Специфика сотрудничества общеобразовательной и высшей школ: упорядочение педагогических связей» материалы республиканской научно-практической конференции «развитие экономики и общества в условиях цифровизации» 25 сентября, 2020 г.

Оқу құралы:

 1. Pedagogics of higher education: manual/ Nurzhanova T.T., Tastemirova A.E., Makhmetova D.T., Taldykorgan ZhGU named after I.Zhansugurov, 2020. -120 p. ISBN 978 -601-216-699-6/ UDK 378 (075.8), BBK 74.58я73