Мақсаттары мен міндеттері

Қатер-менеджменттің мақсаты Даму бағдарламасында айқындалған университет қызметінің мақсаттарына қол жеткізуге сыртқы және ішкі факторлардың теріс әсерін азайту және шектеу және үздіксіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету болып табылады.