Негізгі ұғымдар мен анықтамалар

Қатер-университет қызметінің мақсаттарына қол жеткізуге теріс әсер ететін және жағымсыз салдарға әкеп соқтыратын ықтимал ішкі немесе сыртқы оқиға.
Қатер-МЕНЕДЖМЕНТ-қолайсыз нәтиженің пайда болу ықтималдығын азайтуға және бизнес-процесті жүзеге асырудан болатын шығындарды азайтуға бағытталған басқару шешімдерін қабылдау және орындау процесі. Қатерді басқару университеттің барлық ұйымдастырушылық процестерінің, соның ішінде стратегиялық жоспарлау мен процестерді басқарудың ажырамас бөлігі болып табылады.