Орынбаева Улсерик Кыдырбаевна

Дәрежесі:магистр

Лауазымы кафедра меңгерушісі

Білімі

Жоғары білім туралы мәліметтер:

Оқу орны: Алматы педагогикалық шет тілдер институты

Мамандығы: «Ағылшын тілі»

Бітірген жылы: 1990

Ғылыми қызығушылықтары :

Әлеуметтік-мәдени қызмет саласындағы іргелі зерттеулер, шет тілін оқыту әдістері саласындағы қолданбалы зерттеулер.

Оқылатын курстар:

1.Шет тілін оқыту әдістемесі

2.Қазіргі сабақты жоспарлау

3.Негізгі шет тілі

4.Кәсіби шет тілі

5.Академиялық мақсаттар үшін ағылшын тілі

6.Арнайы мақсаттарға арналған ағылшын тілі

7.Шет тілін оқытудың инновациялық әдістері

8.Психология

9.Педагогика тарихы

10.Психология және адам дамуы

11.Тұлғаның психологиялық диагностикасы

12.Зерттеудің инновациялық әдістері

Жетістіктер

 • 21.11.2013 – 10.12.2013-Ньюкаслда (Newcastle university) «Enhancing teaching in higher education system» кәсіби тағылымдама.
  03.04.2016 – 13.04.2016-ЕРАЗУМС «тәрбие туралы Қазақстанның Педагогикалық ойшылдары» жобасы бойынша дәрістер оқу, Софи университетінің (Болгария) студенттері үшін жеке тұлғалық өсу мастер-кластары мен тренингтерін өткізу.
  2013-2016″ шет тілін оқытудың инновациялық әдістері » Алматы облысының орта мектеп мұғалімдеріне арналған семинар мен тренингтер.
 • «Нұр Отан»мүшесі(2005).
 • Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты бағдарламалық мақаласын педагогтер мен білім алушылардың арасында кеңінен насихаттау мақсатында өткен «Қазақстан педагогтерінің 100 жаңа есімі», «Ағылшын тілінің үздік педагогі – 2021» атты республикалық байқауларының жеңімпазы, І дәрежелі дипломдар және төсбелгілердің иегері.                                                                                                                                                                             

Ғылыми еңбектері

 • Орынбаева У.К. Фразеологиялық тіркестер арқылы коммуникативтік  біліктілікті дамыту Абылай хан  атындағы ҚХҚжӘТ университеті , республикалық ғылыми-тәжірбиелік  конференция «Мәдениаралық коммуникация және аударма», 2007ж. Алматы
 • Орынбаева У.К. Шетел тілі сабақтарында сөйлеу тілін қалыптастырудың ерекшеліктеріАбылай хан атындағы ҚХҚжӘТ университеті , республикалық ғылыми-тәжірбиелік  конференция «Мәдениаралық коммуникация және аударма», 2007ж. Алматы
 • Орынбаева У.К. Коммуникативтік біліктілік және оның маңыздылығыӘл-Фараби атындағы ҚҰ университеті, республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары «Тілдік емес ЖОО  шет тілдері бойынша түрлі деңгейлік  дайындық жүйесінің  бағдарлама-әдістемелік қаматамасыз етілуі», 2007 ж. Алматы
 • Орынбаева У.К. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі мағыналас фразеологизмдердің ұқсастықтары мен айырмашылықтары КазНУ им. Аль-Фраби, материалы  международный научной  конференции, посвященной 75-летию М.М. Багизбаевой, 2007г. Алматы
 • Орынбаева У.К. Баспасөз беттерінде берілетін фразеологиялық тіркестер Абылай хан  атындағы ҚХҚжӘТ университеті , ғылыми-тәжірбиелік  конференция «Қазақстанның рухани дамуы және жаңа тілдік саясаты», 2007ж. Алматы
 • Орынбаева У.К. Коммуникативтік біліктілікті оқыту ерекшеліктері Кәсіптік Қазақстан журналы, № 4  сәуір 2008 ж. Алматы
 • Орынбаева У.К. Let’s read newspaper Оқу-әдістемелік құралы«Шет тілі:екі шет тілі» мамандық студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құрал, 2008ж., Талдықорған
 • Орынбаева У.К. Ақпарат мәтіндерін қолдана отырып студенттердің сөйлеу біліктілігін қалыптастыру Жетісу мемлекеттік университеті «Хабаршысы», 2009ж., Талдықорған
 • Орынбаева У.К. Шетел тілдерін оқыту әдістемесіндегі коммуникативтілік ерекшелігі «Ізденуші» , 2009ж. №4(71) сәуір
 • Орынбаева У.К. Шетел тілдерін оқыту әдістемесіндегі коммуникативтілік ерекшелігі «Ізденуші» 2009ж., №3 (1) Алматы
 • Orynbayeva U.K. Коммуникативтік біліктілікті қалыптастырудың теориялық негіздері Шымкент әлеуметтік-педагогикалық университеті «Оқыту үрдісінде жаңа инновациялық технологияларды қолдану мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 2009ж., Шымкент
 • Орынбаева У.К. Инновациялық әдістер арқылы студенттердің қатысымдық құзреттілігін қалыптастыру Жетісу мемлекеттік университеті «Хабаршысы», 2011ж., Талдықорған
 • Орынбаева У.К. Баспасөз беттерінде берілетін фразеологиялық тіркестер арқылы сөйлеу тілін қалыптастыру Абылай хан  атындағы ҚХҚжӘТ университеті , ғылыми-тәжірбиелік  конференция «Шетел  тілін оқытудағы лингвомәдени амал: әдістер және технологиялар», 2010ж. Алматы
 • Орынбаева У.К. «Инновациялық әдістер арқылы студенттердің қатысымдық құзреттілігін қалыптастыру»
 • Жетісу мемлекеттік университеті «Хабаршысы», 2011ж, Талдықорған.
 • Орынбаева У.К. Студенттер-дің сөйлеу тілін фразеологиялық тіркестер арқылы дамыту» ЖМУ халықаралық ғылыми практикалық конференция 2011 жылы,
 • Орынбаева У.К. Шетел тілі сабақтарында студенттердің шығармашылығын арттыру Жетісу мемлекеттік университеті «Хабаршысы», 2012ж, Талдықорған.
 • Орынбаева У.К. «Шет тілі сабақтарында инновациялық әдістерді қолданудың тиімділігі» Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымның теориялық мәселелері » атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 2012ж., Алматы қаласы ҚазҚПУ
 • Орынбаева У.К. Шет тілі сабақтарында студенттердің қатысымдық құзреттілігін қалыптастырудағы жаттығулар жүйесі Қазақстан тарихы: қазіргі зерттеулер мен оқытудың өзекті мәселелрі Касымов оқулары республикалық ғылыми практикалық конференция, Алматы, 2013
 • Орынбаева У.К. ,Жантилеуова Г.К. Студенттердің сөйлеу тілін дамытуда диалогтік оқытудың алатын рөлі «Ғылым, білім және инновация –«Қазақстан»-2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары, халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 23-24 қазан, 2015ж.
 • Орынбаева У.К. New technology approaches in training young teachers with Cambridge technology Региональная научно-методическая конференция «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс – основа качественного образования» 56-58 бб.2016 ж.
 • Орынбаева У.К. Практикалық сабақтарда студенттердің ізденушілік және шығармашылық  қабілеттерін дамытудың кейбір жолдары Инновационный потенциял в науке и  оброзвания Казахстана  в условиях  современной глоболизации.  17-18 қараша, 2016, 123-129 бет
 • Орынбаева У.К. Жантілеуова Г.К. Concept “own/alien” in Kazakh and French culture International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT: IJRHAL) ISSN(P): 2347-4564; ISSN(E): 2321-8878 Vol. 4, Issue 4, Apr 2016, 13-18 © Impact Journals
 • Орынбаева У.К.,Майлыбаева Г.С., Усенова А.К. Методологические подходы к качеству высшего образования // Научный журнал ВАК Республики Киргизия«Вестник КГУ им. И. Арабаева», 2016. 
 • Model of enhancing reflexive competence of the pre-service FL teachers in universities Asian ESP Journal, February 2021, Volume 17, Issue pp.20-46 SCOPUS
 • The role of reflexive tasks in the formation of reflexive competencies of future foreign language teachers“Eurasian Scientific Association” • № 11 (69) РИНЦ November 2020 p.481
 • Involving a future foreign language teacher in professionally activities by solving reflective tasks Viral revolution and modern education: challenges and new opportunities. December, 2020 Društvo «za akademsku aktivnost» association «society for academic activity» Serbia p.105
 • Международная конференция «Мир языка», посвященной 100-летнему юбилею выдающегося казахстанского ученого-лингвиста и талантливого педагога, доктора филологических наук, профессора Моисея Михайловича Копыленко и 80-летию КазУМОиМЯ им. Абылай хана 23-24 ноября, 2020 года. Стилистические особенности фразеологизмов в романе С.Моэма «Луна и грош” с. 37-41
 • Халықаралық қатынастар факультетінің 25 жылдығына арналған «Заманауи халықаралық қатынастардағы Қазақстан: тәуелсіздік тұғырында» атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференциясы аясында өткен «Білімді интернационалдандыру: Шет тілдерін арнайы мақсатта оқытудың өзекті әдістері» халықаралық ғылыми-әдістемелік онлайн-семинарының материалдары. 12-13 қараша 2020, 21-22 қаңтар 2021ж. Алматы, Қазақстан p.95-102
 • The effectiveness of of the group method in the formation  of reflexive competencies of the future  teacher of FL . Zhetysu university named after Ilyas Zhansugurov BULLETIN SCIENTIFIC JOURNAL Founded  in 1997 Published  4 times in a year, № 3(96) pp.85-89