Orynbayeva Ulserik Kydyrbayevna

Degree: master's degree

Position: head of the department

Education

Information about higher education:

Educational institution: Almaty Pedagogical Institute of Foreign Languages

Specialty: “English language»

Year of completion: 1990

Research interests :

Fundamental research in the field of socio-cultural activities, applied research in the field of teaching methods of a foreign language.

Courses taught:

1. Methods of teaching a foreign language

2. Planning a modern lesson

3. Main foreign language

4. Professional foreign language

5. English for academic purposes

6. English for special purposes

7. Innovative methods of teaching a foreign language

8. Psychology

9. History of pedagogy

10. Psychology and human development

11. Psychological diagnosis of personality

12. Innovative research methods

Achievements

 • 21.11.2013-10.12.2013-Professional internship “Enhancing teaching in higher education system” in Newcastle (Newcastle University).
 • 03.04.2016-13.04.2016-Lectures on the project “Pedagogical thinkers of Kazakhstan on education”, conducting master classes and personal growth trainings for students of Sofia University (Bulgaria).
 • 2013-2016 “Innovative methods of teaching a foreign language” seminar and trainings for secondary school teachers of Almaty region.
 • Member of ” Nur Otan “(2005).
 • In honor of the 30th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan, in order to popularize among teachers and students the program article of the Head of State Kassym-Jomart Tokayev “Independence is above all”, the winner of the republican competitions “100 new faces of teachers of Kazakhstan”, “The best teacher of the English language – 2021”, the owner of I degree diplomas and badges.                                                                                                 

Scientific works

 • Орынбаева У.К. Фразеологиялық тіркестер арқылы коммуникативтік  біліктілікті дамыту Абылай хан  атындағы ҚХҚжӘТ университеті , республикалық ғылыми-тәжірбиелік  конференция «Мәдениаралық коммуникация және аударма», 2007ж. Алматы
 • Орынбаева У.К. Шетел тілі сабақтарында сөйлеу тілін қалыптастырудың ерекшеліктеріАбылай хан атындағы ҚХҚжӘТ университеті , республикалық ғылыми-тәжірбиелік  конференция «Мәдениаралық коммуникация және аударма», 2007ж. Алматы
 • Орынбаева У.К. Коммуникативтік біліктілік және оның маңыздылығыӘл-Фараби атындағы ҚҰ университеті, республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары «Тілдік емес ЖОО  шет тілдері бойынша түрлі деңгейлік  дайындық жүйесінің  бағдарлама-әдістемелік қаматамасыз етілуі», 2007 ж. Алматы
 • Орынбаева У.К. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі мағыналас фразеологизмдердің ұқсастықтары мен айырмашылықтары КазНУ им. Аль-Фраби, материалы  международный научной  конференции, посвященной 75-летию М.М. Багизбаевой, 2007г. Алматы
 • Орынбаева У.К. Баспасөз беттерінде берілетін фразеологиялық тіркестер Абылай хан  атындағы ҚХҚжӘТ университеті , ғылыми-тәжірбиелік  конференция «Қазақстанның рухани дамуы және жаңа тілдік саясаты», 2007ж. Алматы
 • Орынбаева У.К. Коммуникативтік біліктілікті оқыту ерекшеліктері Кәсіптік Қазақстан журналы, № 4  сәуір 2008 ж. Алматы
 • Орынбаева У.К. Let’s read newspaper Оқу-әдістемелік құралы«Шет тілі:екі шет тілі» мамандық студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құрал, 2008ж., Талдықорған
 • Орынбаева У.К. Ақпарат мәтіндерін қолдана отырып студенттердің сөйлеу біліктілігін қалыптастыру Жетісу мемлекеттік университеті «Хабаршысы», 2009ж., Талдықорған
 • Орынбаева У.К. Шетел тілдерін оқыту әдістемесіндегі коммуникативтілік ерекшелігі «Ізденуші» , 2009ж. №4(71) сәуір
 • Орынбаева У.К. Шетел тілдерін оқыту әдістемесіндегі коммуникативтілік ерекшелігі «Ізденуші» 2009ж., №3 (1) Алматы
 • Orynbayeva U.K. Коммуникативтік біліктілікті қалыптастырудың теориялық негіздері Шымкент әлеуметтік-педагогикалық университеті «Оқыту үрдісінде жаңа инновациялық технологияларды қолдану мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 2009ж., Шымкент
 • Орынбаева У.К. Инновациялық әдістер арқылы студенттердің қатысымдық құзреттілігін қалыптастыру Жетісу мемлекеттік университеті «Хабаршысы», 2011ж., Талдықорған
 • Орынбаева У.К. Баспасөз беттерінде берілетін фразеологиялық тіркестер арқылы сөйлеу тілін қалыптастыру Абылай хан  атындағы ҚХҚжӘТ университеті , ғылыми-тәжірбиелік  конференция «Шетел  тілін оқытудағы лингвомәдени амал: әдістер және технологиялар», 2010ж. Алматы
 • Орынбаева У.К. «Инновациялық әдістер арқылы студенттердің қатысымдық құзреттілігін қалыптастыру»
 • Жетісу мемлекеттік университеті «Хабаршысы», 2011ж, Талдықорған.
 • Орынбаева У.К. Студенттер-дің сөйлеу тілін фразеологиялық тіркестер арқылы дамыту» ЖМУ халықаралық ғылыми практикалық конференция 2011 жылы,
 • Орынбаева У.К. Шетел тілі сабақтарында студенттердің шығармашылығын арттыру Жетісу мемлекеттік университеті «Хабаршысы», 2012ж, Талдықорған.
 • Орынбаева У.К. «Шет тілі сабақтарында инновациялық әдістерді қолданудың тиімділігі» Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымның теориялық мәселелері » атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 2012ж., Алматы қаласы ҚазҚПУ
 • Орынбаева У.К. Шет тілі сабақтарында студенттердің қатысымдық құзреттілігін қалыптастырудағы жаттығулар жүйесі Қазақстан тарихы: қазіргі зерттеулер мен оқытудың өзекті мәселелрі Касымов оқулары республикалық ғылыми практикалық конференция, Алматы, 2013
 • Орынбаева У.К. ,Жантилеуова Г.К. Студенттердің сөйлеу тілін дамытуда диалогтік оқытудың алатын рөлі «Ғылым, білім және инновация –«Қазақстан»-2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары, халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 23-24 қазан, 2015ж.
 • Орынбаева У.К. New technology approaches in training young teachers with Cambridge technology Региональная научно-методическая конференция «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс – основа качественного образования» 56-58 бб.2016 ж.
 • Орынбаева У.К. Практикалық сабақтарда студенттердің ізденушілік және шығармашылық  қабілеттерін дамытудың кейбір жолдары Инновационный потенциял в науке и  оброзвания Казахстана  в условиях  современной глоболизации.  17-18 қараша, 2016, 123-129 бет
 • Орынбаева У.К. Жантілеуова Г.К. Concept “own/alien” in Kazakh and French culture International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT: IJRHAL) ISSN(P): 2347-4564; ISSN(E): 2321-8878 Vol. 4, Issue 4, Apr 2016, 13-18 © Impact Journals
 • Орынбаева У.К.,Майлыбаева Г.С., Усенова А.К. Методологические подходы к качеству высшего образования // Научный журнал ВАК Республики Киргизия«Вестник КГУ им. И. Арабаева», 2016. 
 • Model of enhancing reflexive competence of the pre-service FL teachers in universities Asian ESP Journal, February 2021, Volume 17, Issue pp.20-46 SCOPUS
 • The role of reflexive tasks in the formation of reflexive competencies of future foreign language teachers“Eurasian Scientific Association” • № 11 (69) РИНЦ November 2020 p.481
 • Involving a future foreign language teacher in professionally activities by solving reflective tasks Viral revolution and modern education: challenges and new opportunities. December, 2020 Društvo «za akademsku aktivnost» association «society for academic activity» Serbia p.105
 • Международная конференция «Мир языка», посвященной 100-летнему юбилею выдающегося казахстанского ученого-лингвиста и талантливого педагога, доктора филологических наук, профессора Моисея Михайловича Копыленко и 80-летию КазУМОиМЯ им. Абылай хана 23-24 ноября, 2020 года. Стилистические особенности фразеологизмов в романе С.Моэма “Луна и грош” с. 37-41
 • Халықаралық қатынастар факультетінің 25 жылдығына арналған «Заманауи халықаралық қатынастардағы Қазақстан: тәуелсіздік тұғырында» атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференциясы аясында өткен «Білімді интернационалдандыру: Шет тілдерін арнайы мақсатта оқытудың өзекті әдістері» халықаралық ғылыми-әдістемелік онлайн-семинарының материалдары. 12-13 қараша 2020, 21-22 қаңтар 2021ж. Алматы, Қазақстан p.95-102
 • The effectiveness of of the group method in the formation  of reflexive competencies of the future  teacher of FL . Zhetysu university named after Ilyas Zhansugurov BULLETIN SCIENTIFIC JOURNAL Founded  in 1997 Published  4 times in a year, № 3(96) pp.85-89