Сералиева Наиля Жумагалиевна

Сералиева Наиля Жумагалиевна

Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Лауазымы: ассоцированный профессор (доцент)

БІЛІМІ

Жоғары оқу орны туралы мәлімет:

Оқу орны: І.Жансүгіров атындағы Талдықорған пегогикалық институты

Мамандығы:  орыс тілі мен әдебиеті

Бітірген жылы: 1984

Біліктілігі:    қазақ мектептерінде орыс тілі мен   әдебиетінің оқытушысы

 

Ғылыми атағы туралы мәлімет: доцент

Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Мамандығы: 13.00.02.  Ұлттық мектептерде орыс тілін оқыту әдістемесі

Берілген жылы:  1992

Кандидаттық  диссертацияның тақырыбы:  Қазақ мектебінің 5-7 сыныптарында орыс тілін оқытуда ана тілінің ерекше ролі  (етістіктің категориялары негізінде).

Ғылыми қызығушылығы: Орыс тілін оқыту әдістемесі, кәсіби орыс тілі

ЖЕТІСТІКТЕРІ

 • Білім және ғылым министрі Б.Жұмағуловтың  Құрмет грамотасы (08.12.2011)

ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Соңғы бес жылдағы ғылыми еңбектері

 1. Орыс тілін шет тілі ретінде оқытудың бастапқы кезеңінде орыс айтылуын үйрету. «Қазіргі филология білімі: мәселелері мен болашағы»атты V бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағында. Мәскеу, 2015.
 2. Орыс тілін оқытудағы оқушылардың ана тілінің әсері туралы. В сб.: Казанка лингвометодическая мектебі: Шакирова Лия Закировна: мақалалар мен естеліктер, әдеби-педагогика ғылымдарының докторы, профессор Лии Закировны Шакирова / Құраст. Н. Н. Фаттахова, З. Ф. Юсупова. – Қазан: Магариф-Вакыт, 2016.-196 c.
 3. Кәсіби орыс тілі сабақтарында мәтінмен жұмыс жасау. «Қазіргі филология білімі: мәселелері мен болашағы» атты VII бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағында (сәуір 2017, Мәскеу). Қазіргі филология білімінің мәселелері: ғылыми мақалалар жинағы. ХV шығару. – М.: МГПУ, Ярославль: Ремдер, 2017. – 180 б. (РИНЦ).
 4. TEXTUAL STADY OF ABAY`S FIRST PUBLICFTIONS. Web of Science:  AD ALTA-JOURNAL OF  INTERDISCIPLINARY RESEARCH Том 8 Выпуск1  2018 г. (S.Кozhagulov, M.Jakypbekova, G.Syrlybayeva, M.Tumabayeva, GTulekova).
 5. «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының қазақ бөлімі студенттерінің орыс тілі сабағында спорттық терминологияны оқыту. Сн. материалдар // қазіргі филологиялық білім беру Мәселелері: ғылыми мақалалар Жинағы. XVI шығарылым / жауап. Ред. В. А. Коханова. – М.: МГПУ, Ярославль: Ремдер, 2019.
 6. Means of creations of comic effect and irony in postmodern text. – Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – Халықаралық ғылыми журнал. – 2019. – №4(81). – Астана, 2019, с. 205-214.
 7. The specific use of information computer technologies in teaching of philological disciplines. – Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – Халықаралық ғылыми журнал. – 2019. – №4(81). – Астана, 2019, 289-292.
 8. Ф. И. Тютчевтің лирикасындағы көрініс жүйесі. – Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – Халықаралық ғылыми журнал. – 2019. – №4(81). – Астана, 2019, 317-324.
 9. Ф. И. Тютчевтің лирикасындағы шекараның мотиві. – Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – Халықаралық ғылыми журнал. – 2019. – №5/3. – Астана, 2019, 195-203 с.
 10. Ф. И. Тютчевтің лирика семантикасындағы бинарлық принципі. – Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – Халықаралық ғылыми журнал. – 2019. – №6/1. – Астана, 2019, с. 215-222.
 11. On the use of modular technology of training in practical course of Russian language. – Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – Халықаралық ғылыми журнал. – 2019. – №5/3. – Астана 2019, с. 134-138.
 12.  НЗМ жоғары сыныптарындағы орыс тілі мен әдебиеті сабақтарында мәтінмен жұмыс.  Қазіргі филологиялық білім беру мәселелері: ғылыми мақалалар жинағы. XVIІІ шығарылым / Материалдар жинағында. жауап. 145-151 б. Ред. В. А. Коханова. – М.: МГПУ, МГПУ, Ярославль: Ремдер, 2020. РИНЦ