Тасболатова Рыскуль Байтурсыновна

Дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Білімі

 • 1973-1977 жылдары Талдықорған педагогикалық институты, математика пәнінің мұғалімі;
 • 1998 ж. педагогика ғылымдарының кандидаты;
 • 2009 ж. доцент.

Жетістіктер

 • 2017 ж. «І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің дамуы мен кемелдеуіне қосқан зор үлесі әрі ғылым саласындағы үздік жетістіктері үшін» медаль.
 • 2019 ж. Білім және ғылым саласына қосқан айырықша еңбегі үшін « Білім беру саласының құрметті педагогы » атты төсбелгі.

Ғылыми еңбектері

  • Тасболатова Р., Жақанова Б.Е. ЗАМАНАУИ ТАЛАПТАРҒА САЙ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ, Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал (ККСОН), №12, 2020., Б. 179-182
  • Тасболатова Р., Үйсембаева М.С. МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА САРАЛАП ОҚЫТУ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ, Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал (ККСОН), №12, 2020., Б. 182-186
  • Тасболатова Р., Мақсат Қ. ФУНКЦИЯНЫ ЗЕРТТЕУДЕ ТУЫНДЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ, Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал (ККСОН), №10, 2019., Б. 258-264
  • Тасболатова Р., Байсалхан Ө. ЭЛЕМЕНТАР ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ ГРАФИКТЕРІН САЛУДА ҚОЛДАНБАЛЫ ПРОГРАММАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ, Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал (ККСОН), №10, 2019., Б. 264-271
  • Тасболатова Р. Б., Сеитова С. М. ЖИПТО Геометриясы, Вестник ЖГУ имени И. Жансугурова №2
  • Ғылыми және оқу әдебиеттерін дайындауға әдістемелік нұсқаулық баспа   6,3 б.т. Оқу-әдістемелік құрал, Талдықорған 2018ж      Сеитова С.М. Қалжанова Г.Қ., Кожашева Г.О.
  • Модульдік оқыту технологиясының маңызы баспа   7 бет (651-657)           п.ғ.д. Қ.Ғ.Қожабаевтың 80 жылдығына арналған «Заманауи математикалық білім: тәжірибе, проблемалар, келешек» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 8-9 маусым. Көкшетау, 2018   Нүсіпбай Қ.
  • Логикалық есептерді графтар көмегімен шешу әдістері баспа   8 бет (75-82)І.Жансүгіров атындағы ЖМУ Хабаршысы, №2/2018      Ескендиров К.Б.
  • «Методические указания по организации и проведению инновационных занятий в вузе» (программа для ЭВМ-электронное учебно-методическое пособие) баспа 10,2 п.л.Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права, № 0447, 15 февраля 2018 г. Сеитова С.М. и др.
  • Роль задач в обучении математике печатн. 5 с (203-207)   Наука и жизнь Казахстана, международный научный журнал, Астана, №1 (74) 2019, ISSN 2073-333X      Ескендиров К.Б. и др.
  • Peculiarities of modeling of economic problems баспа   3 бет (273-275)           Наука и жизнь Казахстана, международный научный журнал, Астана, №1 (74) 2019, ISSN 2073-333X Кожашева Г.О. и др.
  • The features of using modular training technology within the frames of updated content of education баспа 3 бет (352-354)           Science and life of Kazakhstan, international science journal, №1 (74) 2019, ISSN 2073-333X          Нүсіпбай Қ. И др.
  • Мектептік курста векторлардың физикалық есептерді шығарудағы қолданымдары баспа 7 бет (192-198)         Ізденіс/Поиск. Қазақстан Республикасы халықаралық ғылыми журнал-қосымшасы, Алматы, №1/2019 ISSN-1560-1730   Торғаева А.
  • Болашақ мұғалімнің құзырлылығының педагогикалық шеберлікті дамытуға әсері баспа 6 бет (299-304)         Ізденіс/Поиск. Қазақстан Республикасы халықаралық ғылыми журнал-қосымшасы, Алматы, №1/2019 ISSN-1560-1730 
  • Формирование инновационной направленности будущих учителей математики баспа          4 бет (309-312)     Ізденіс/Поиск, Международный научный журнал-приложение Республики Казахстан, Алматы, №1/2019 ISSN-1560-1730 Гаврилова Е.Н., Сеитова С.М.