Баженова Эльмира Даулетхановна

Ғылыми дәрежесі: PhD

Лауазымы: БББ жетекшісі оқытушы-дәріскер

БІЛІМІ

 • Жоғары білім туралы мәліметтер:
  Оқу орны: Әл-Фараби атындағы ҚазМУ
  Мамандығы: философия
  Бітірген жылы: 1998 ж.
  Біліктілігі: философ, философия пәнінің оқытушысы
  Оқу орны: І. Жансүгіров атындағы ЖМУ
  Мамандығы: Педагогика және психология
  Бітірген жылы: 2010 ж.
  Біліктілігі: Педагогика және психология магистрі
  Оқу орны: Абай атындағы ҚазҰПУ
  Мамандығы: Педагогика және психология
  Бітірген жылы: 2013 ж.
  Біліктілігі: Педагогика және психология мамандығы бойынша PhD
  Ғылыми дәрежесі: PhD
  Мамандығы: 010300 педагогикалық психология
  Берілген жылы: 2014 ж.
  Докторлық диссертациясының тақырыбы: Қазіргі жағдайда білім алушылардың академиялық ұтқырлығын дамыту. 

 •  

ЖЕТІСТІКТЕРІ

ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Барлығы-54; соңғы 3 жылда:

 1. Мектеп оқушыларының әлеуметтік қасиеттерін қалыптастырудың психологиялық – педагогикалық ерекшеліктері / / Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, психология сериясы, №1,2017 ж.
 2. Білім берудегі құзыреттілік тәсіл (эпистемологиялық тәсіл)//ПМУ Хабаршысы №3,2018 ж.
 3. Тиімділік жоғары білім сапасын басқарудың негізі ретінде / /ПМУ Хабаршысы №3,2018 ж.
 4. Білім сапасы Қазақстан Республикасының Білім беру кеңістігінің негізгі аспектісі ретінде / / ПМУ Хабаршысы №3,2018 ж.
 5. «Гуманитарлық технологиялар»ұғымы мазмұнының мәні//ПМУ Хабаршысы №4,2018 ж.
 6. Элективті курстар- жеке бағдар таңдауы//ПМУ Хабаршысы №4,2018ж.
 7. Педагогикалық білім беруді жаңғыртудағы тұжырымдамалық тәсілдердің негізгі аспектілері / / Қазақстан ғылымы мен өмірі №1 (74), 2019ж.
 8. Универститетті басқарудың  психологиялық- педагогикалық  негізі  ретінде  бағага  бағытталған көзқарас // ПМУ Хабаршысы №1,2019ж.
 9. Білім философиясының педагогикалық негіздері / / ПМУ Хабаршысы №3,2019 ж.
 10. Білім философиясы парадигманың құрамдас бөлігі ретінде / / ПМУ Хабаршысы №3,2019 ж.
 11. Болашақ психологтың кәсіби құзыреттілігін дамытудың психологиялық шарттары / / ғылыми мұра № 43 (2020ж.)
 12. Финляндияда студенттердің академиялық ұтқырлығын дамыту.//Қазақстан ғылымы мен өмірі №5/3 2020г.
 13. Ресей Федерациясындағы студенттердің академиялық ұтқырлығын дамыту.//Қазақстан ғылымы мен өмірі №5/3 2020г.

Оқу құралдары:

 1. Жоғары мектептің дамуы: болашағы, заңдылықтары,қарама-қайшылықтары, 2018 ж.
 2. Қарым – қатынастың ғылыми-педагогикалық және әлеуметтік мәселелері,2019 ж.
 3. Психологиялық-педагогикалық дайындық бағытындағы бакалавриат, магистратура және докторантура тәжірибелерін өткізу бойынша әдістемелік ұсыныстар мен бағдарламалар, 2020 ж.
 4. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің эмоционалды жағдайын зерттеу әдістемесі, 2020 ж.
 5. Магистрлік жобаларды, магистрлік диссертацияны жазу бойынша әдістемелік ұсыныстар, 2020ж.

Электрондық оқу құралдары:

 1. Психологиялық-педагогикалық дайындық бағытындағы бакалавриат, магистратура және докторантура тәжірибелерін өткізу бойынша әдістемелік ұсыныстар мен бағдарламалар, 2020 ж.
 2. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің эмоционалды жағдайын зерттеу әдістемесі, 2020 ж.
 3. Магистрлік жобаларды, магистрлік диссертацияны жазу бойынша әдістемелік ұсыныстар, 2020 ж.

Халықаралық және республикалық ғылыми конференцияларда жарияланған еңбектер:

 1. Қарым-қатынас баланың сөйлеуін дамытудың негізгі факторы ретінде / / «қазіргі ғылымның басымдықтары: теориядан практикаға» Халықаралық ғылыми – практикалық конференция»
 2. Математикадан оқу материалын қабылдау психологиясының ерекшеліктері / / «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми – практикалық конференциясы 8 желтоқсан 2017ж.
 3. Psychology of primary school children// «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми – практикалық конференциясы 8 желтоқсан 2017ж.
 4. Қосымша білім беру жағдайында оқушыларды даярлау процесінде интернет – технологияларды пайдалану / / «Ғылым мен білім беруді дамытудың басым бағыттары» Халықаралық ғылыми – практикалық конференциясы, 10 ақпан 2018ж.
 5. Білім берудегі басқару жүйесінің даму генезисі / / «Қоғамдық сананы жаңғырту – Қазақстанның қарқынды дамуының негізі»атты Халықаралық ғылыми – практикалық конференция,2018ж.
 6. Creative technologies in the formation of students intercultural communicative competence//»Білім беру үдерісіне инновациялық технологияларды енгізу – сапалы білім негізі»атты аймақтық ғылыми – әдістемелік конференция,2018ж.
 7. Қазіргі мектепте рухани-адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру мәселелері / / Республикалық ғылыми-теориялық конференция -Ұлт құндылығы- ұрпақ өзегі, 15 шілде 2018ж.
 8. Білім берудің жаңартылған мазмұны шеңберінде оқу пәндерін оқытуда акт технологияларын қолдану// «Білім беру үдерісіне инновациялық технологияларды енгізу-сапалы білімнің негізі» Республикалық ғылыми – әдістемелік конференциясы 21 ақпан 2020ж.
 9. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мәні//»Білім беру үдерісіне инновациялық технологияларды енгізу-сапалы білімнің негізі» Республикалық ғылыми – әдістемелік конференция 21 ақпан 2020 ж.
 10. Студенттің педагогикалық қызметке дайындығын қалыптастыру үдерісінің түсінігі / / «Жаңартылған білім мазмұны: ЖОО және орта мектеп жұмысының тәжірибесі» республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары Ақтөбе 2020ж.