ТІРКЕУ ОФИСІ

Тіркеу офисінің мақсаты – бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламалары бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін сапалы тіркеу қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, имиджді арттыру.

 • Задачи
 • Функции
 • Достижения
 • Сотрудники
Міндеттері
 • Білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеуді жүргізу;
 • Олар игерген кредиттерді есепке алу;
 • Аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру, І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінде білім алушылардың оқу жетістіктерінің тарихын сақтау.
Қызметтері
 • Академиялық күнтізбені құру және оның уақтылы орындалуын бақылау;
 • Жаңа оқу жылына пәндерді ПОҚ тіркеу процесін ұйымдастыру және бақылау;
 • Жаңа оқу жылының пәндеріне бакалавриат, магистратура және докторантура бағыттары бойынша білімгерлерді тіркеу жұмыстарын ұйымдастыру;
 • Академиялық ағымдарды қалыптастыру;
 • Қорытынды және аралық аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу;
 • Қорытынды бақылау, аралық бақылау нәтижелеріне мониторинг жасау;
 • Жазғы семестрге білімгерлерді тіркеу;
 • Білімгерлерге пәндердің пререквизиттері мен постреквизиттері туралы ақпарат беру;
 • Білімгерлерді курстан курсқа ауыстыру;
 • Білім және ғылым министірлігіне аралық аттестаттау нәтижелері туралы қажетті есептілікті қалыптастыру;
 • «Тіркеуші» мәліметтер базасын қалыптастыру және үнемі жаңарту;
 • Қорытынды және аралық бақылауды өткізуге арналған емтихандар кестесін құру;
 • Бөлім үрдістерін ақпараттық бағдарламалық қамсыздандыруды әзірлеу, енгізу және қолдау;
 • Тіркеу офисінің үрдістерін консультативтік-техникалық қолдау желісін құру;
 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен университет басшылығының сұранысы бойынша білімгерлердің аралық аттестаттау нәтижелері бойынша есептер қалыптастыру;
 • Бақылаудың барлық түрлері бойынша тестілік тапсырмалар банкін құру;
 • Қорытынды бақылау және аралық аттестаттау үшін білімді тексеру тесттерін ұйымдастыру;
 • Академиялық жазбаларды жүргізу және жинақталған бағалар мен кредиттер туралы ақпаратты бағыттар бойынша қолдану;
 • Білімгерлерді транскрипттермен қамтамасыз ету.
БІЗДІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

Есимханова Райгуль Кажимухановна

Директор

+7 (728) 222 17-79 ;
Доп.вн. (1190)

yesimkhanova_rk@zhgu.kz

Нурашева Асем Темирхановна

Сектор жетекшісі

+7 (728) 222 17-79 ;
Доп.вн. (1132)

yesimkhanova_rk@zhgu.kz

Калиева Умитгул Акимжановна

Тіркеуші

+7 (728) 222 17-79 ;
Доп.вн. (1132)

yesimkhanova_rk@zhgu.kz

Мамраева Назгул Калибековна

Тіркеуші

+7 (728) 222 17-79 ;
Доп.вн. (1132)

yesimkhanova_rk@zhgu.kz

Бахбергенова Эльмира Жеткербаевна

Тіркеуші

+7 (728) 222 17-79 ;
Доп.вн. (1132)

yesimkhanova_rk@zhgu.kz

Шарова Виктория Вячеславовна

Тіркеуші

+7 (728) 222 17-79 ;
Доп.вн. (1132)

yesimkhanova_rk@zhgu.kz

Нуралинова Жулдыз Бекеновна

Әдіскер

+7 (728) 222 17-79 ;
Доп.вн. (1132)

yesimkhanova_rk@zhgu.kz

Аханова Айнур Сулейменовна

Оператор

+7 (728) 222 17-79 ;
Доп.вн. (1132)

yesimkhanova_rk@zhgu.kz