Қашағанова Әлия Болатқызы

Ғылыми дәрежесі: магистр

Лауазымы: «Рухани жаңғыру» ғылыми-білім беру орталығының кіші ғылыми қызметкері

БІЛІМІ

  • 2013-2017 жж. – І. Жансүгіров  атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Тарих мамандығы бойынша бакалавр
  • 2017-2019 жж. – І. Жансүгіров  атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Тарих мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі
  • Магистрлік диссертация тақырыбы: «Елбасы жолдары – Қазақстан Республикасы тарихының дерек көзі»

ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

  1. Н.Ә. Назарбаев жолдауларының Қазақстан тарихының дерек көздері ретінде алатын орны мен маңызы // Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы. – Астана, 2018. – 40-46 бб.
  2. Н. Назарбаевның жолдауларын тарихи дерек көздері ретінде қарастыру мәселесінің объективтілігі // І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің Хабаршысы. – Талдыкорған, 2019. – 221-227 бб.
  3. Қазақ диаспорасының салт-дәстүрлері – ұлттық болмыстың негізі // Рухани жаңғырудың тарихи-мәдени негіздері (монография). – Талдықорған: ЖК «Дизайн-ОТ», 2020. – 137-185 бб. (соавтор. Н.К.Байгабатова, Д.И.Ашимова)
  4. Диаспоральная специфика этнокультурной идентичности. «Актуальные научные исследования в современном мире» // Международный научный журнал. – Переяслав, октябрь 2020. – Вып.10(66), ч. 6. – С. 109-114. (соавтор. Н.К.Байгабатова, Д.И.Ашимова)
  5. Из истории изучения археологических памятников Жетысу во второй половине ХIХ – начале ХХ века // Материалы международной научно-практической конференции «Алтын Орда – основа казахской государственност», посвященной 750-юбилею государства Алтын Орды. – Талдыкорган, Жетысуский университет им. И.Жансугурова. – С. 117-122. (соавтор. Н.К.Байгабатова, М.К.Битлеуова)
  6. Вклад Н.Н. Пантусова в изучение археологических памятников Семиречья // The scientific heritage. – Vol. 3, No 58 (58) (2021) ISSN 9215. –0365. – Pp.15-18 (Budapest, Hungary). (соавтор. Н.К.Байгабатова)