Білім беру бағдарламасы6В01510  География-Тарих
БББ мақсаты Қазіргі заманғы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, білім беру саласындағы әлеуметтік маңызды міндеттерді шешуге қабілетті, география мен тарих бойынша жоғары білікті педагогикалық кадрларды даярлау.
БББ түріәрекет етуші
ҰБШ бойынша деңгей6
СБШ бойынша деңгей6
Берілетін академиялық дәреже  «6В01509 География» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры
Оқыту мерзімі 4
Кредиттердің көлемі 240
Оқыту тіліқазақ, орыс, ағылшын
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартПедагог
                            Результаты обучения
1көптілді ортада тұлғааралық және мәдениаралық коммуникация барысында әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық ғылым салалларындағы іргелі білім мен дағдылар негізінде олардың қазақстандық қоғамды жаңғырту мен цифрландырудағы рөлі аясында белсенді азаматтық позицияны танытады
2құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, экологиялық ортада қоғамдық, әлеуметтік маңызға ие құбылыстар мен үдерістерді түсінудің инновациялық әдістерін бағалау мен қолдануға қабілетті
3орта білім беру мазмұнын жаңартылуы жағдайында тәрбиеленушілер мен білім алушылар даму үрдісінің физиологиялық, функционалдық ерекшеліктері мен жеке білім алу қажеттіліктерін ескеріп оқу-тәрбие үрдістерін болжауға, жоспарлауға және басқаруға қабілетті
4тарихтың әртүрлі салалары мен нысандарындағы типтік тарихи сипаттамалардың, сапалық және сандық көрсеткіштерін қолданады, талдайды және бағалайды
5географиялық ақпаратты өңдеу заманауи  инновациялық әдістерінің,   ГАЖ технологияларды, статистикалық математикалық және картографиялық зерттеу әдістерін қолданып,  жалпы географиялық, далалық зерттеулер жүргізеді, нәтижелерін талдап графиктер, карта сызбалар, диаграммалар құрады
6белгілі бір уақыт кезеңіне нақты аумақтардың тарихи дамуын бағалайды
7мемлекеттердің саяси және әлеуметтік-мәдени дамуының жалпы және айрықша белгілеріне салыстырмалы талдау жүргізе отырып, орта ғасырлардағы батыс және шығыс қоғамдарының тарихи дамуындағы себептік қатынастарды орнатады
8географиялық зерттеудің әдіснамасын негіздей отырып, география ғылымының қазіргі жағдайын, проблемалары мен даму болашағын бағалайды
9әр түрлі деңгейдегі табиғи-экономикалық және аумақтық, әлеуметтік-экономикалық жүйелердің дамуын, қоршаған орта мен халықтың өзара әрекетін бағалап, әлеуметтік-экономикалық, физикалық-географиялық және саяси процестердің ағымдағы жағдайына аналитикалық шолу жасайды
10жаңартылған орта білім беру мазмұны аясында білім беру процесіне инновацияларды енгізу нәтижелерін талдап және бағалап, географиалық және тарихи білім беру моделдерін құруға қабілетті