Білім беру бағдарламасы6B04102 Мемлекеттік және жергілікті  басқару
БББ мақсаты Кең іргелі білімі бар, бастамашылық, еңбек нарығы мен технологиялардың өзгермелі талаптарына бейімделген, командада жұмыс істей алатын, мемлекеттік қызмет, экономика, менеджмент, қаржы, құқықтану, психология, статистика саласында қажетті білімі бар, бастапқы материалдарды талдай алатын және қорытынды жасай алатын жаңа формация маманын дайындау.
БББ түріҚолданыстағы БББ
ҰБШ бойынша деңгей6
СБШ бойынша деңгей6
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ
Берілетін академиялық дәреже  Бакалавр
Оқыту мерзімі 4
Кредиттердің көлемі 240
Оқыту тіліОрыс, қазақ
Басқарма отырысында  БББ бекіту күні07.04.2021 (хатама № 4)
Кәсіби стандартФирманың ресурстарын жоспарлау және талдау саласындағы қызмет; Қаржылық менеджмент

т

                             Оқытудың нәтижесі
1құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, экологиялық ортада қоғамдық, әлеуметтік маңызға ие құбылыстар мен үдерістерді түсінудің инновациялық әдістерін бағалау мен қолдануға қабілетті
2жаратылыстану, ғылыми, технологиялық және математикалық ғылымдарға сүйене отырып, заңдарды, теорияларды біледі және практикалық жағдайларда қолданады;
3кәсіби қызмет негізінде жатқан ғылыми принциптерді біледі
4қазақ (орыс), шет тілдерін меңгерген және кәсіби қызметте және коммуникацияда, сондай-ақ тұлғааралық қарым-қатынаста қолданады және халықаралық ортада мәдени, тілдік және әлеуметтік-экономикалық айырмашылықтарды түсінумен жұмыс істей алады;
5мемлекеттің экономикалық саясатын негіздеу жөніндегі, алдағы кезеңнің мақсатты бағыттарын анықтау және елдің және оның әкімшілік-аумақтық таксондарының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді жоспарларын әзірлеу жөніндегі тиісті ғылыми және ұйымдастыру жұмыстарын түсінеді
6практикалық қызметте тиісті өңірлердің (аудандардың, қалалардың, облыстардың) экономикалық және әлеуметтік даму индикаторларын қолданады)
7басқару объектісі шегінде әлеуметтік-экономикалық саясат тетіктерін қолданады
8ауылдық аумақтардың, аудандардың, қалалар мен облыстардың әлеуметтік-экономикалық дамуының орта және ұзақ мерзімді перспективаларын талдайды
9экономиканы басқару органдарының құрылымын жетілдіру бойынша мәселелерді талдайды
10жергілікті жерлерде қалыптасқан нақты жағдайлар мен жағдайларды ескере отырып, оларды түзету қажеттілігін анықтау мақсатында экономиканы басқарудың орталық және жергілікті органдарының мемлекеттік бағдарламаларын, ҚР Президентінің Жолдауын, жоспарларын, шешімдерін орындау мониторингін бағалайды
11ауылдық елді мекендердің, округтердің, аудандардың, қалалар мен облыстардың экономикасы мен әлеуметтік саласын басқарудың тиімділігін бағалайды