Білім беру бағдарламасы01501 Математика
БББ мақсаты Математикалық ғылымдар саласында білімі бар, кәсіби қызмет үшін тиімді әдістер мен құралдарды таңдай білетін магистрлерді дайындау, басшылық және инновациялық қызметті жүзеге асыру
БББ түріҚолданыстағы
ҰБШ бойыншадеңгей7
СБШ бойыншадеңгей7
Берілетін академиялық дәреже  магистр
Оқыту мерзімі 1 жыл
Кредиттердің көлемі 60
Оқыту тіліқазақ, орыс, ағылшын
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартПедагог
                             Оқытудың нәтижесі
1Басқару психологиясының теориялық және әдіснамалық мәселелерін, менеджмент психологиясының қағидалары мен санаттарын, оның қазіргі заманғы мектептері мен бағыттарын, олардың мәні мен ерекшелігін меңгерген
2Диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша шет тіліндегі дәлме-дәл ғылыми әдебиеттермен және ақпарат көздерімен аналитикалық жұмыстар істеуге қабілетті.
3Математикалық ғылымның даму жағдайы және зерттеудің перспективалық бағыттары туралы жаңа білімді,  бағыт бойынша жұмысты ұйымдастыру әдістемесі туралы меңгерген
4Ғылымды табысты дамытуға мүмкіндік беретін математикалық білім беру саласында іргелі, сапалы, кәсіби білімді, терең мамандандырылған білімді меңгерген
5Өз зерттеулерінің нәтижелерін түсіну, өңдеу және ұсыну үшін ақпараттық технологияларды, ғылыми ақпаратты таратудың қазіргі заманғы құралдарын қолданады
6Оқытудың заманауи үлгілерін (дәстүрлі, инновациялық және т. б.) пайдаланады және бейіндік мектепте, колледжде және ЖОО-да оқу-тәрбие процесін жобалайды
7Зерттеу жұмыстарын жоспарлайды және жүргізеді, оларды практикалық қызметте енгізу және пайдалану мақсатында зерттеу нәтижелерін болжайды және бағалайды, әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді біріктіреді, оларды жаңа таныс емес жағдайларда аналитикалық және басқару міндеттерін шешу үшін пайдаланады, магистрлік жоба, мақала, есеп, аналитикалық жазба және т.б. түрінде эксперименттік-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін қорытады