Білім беру бағдарламасы7M01401 Дене шынықтыру және спорт
БББ мақсаты білім беру үдерісін студенттің жеке мүдделері мен қабілеттерін, орта және жоғары білім берудің талаптарын, қазіргі заманғы білім беру технологияларын қолдана отырып, дене шынықтыру және спорт саласындағы жетістіктерді ескере отырып жасай алатын кәсіби оқытушыны дайындау
БББ түріҚолданыстағы
ҰБШ бойыншадеңгей7
СБШ бойыншадеңгей7
Берілетін академиялық дәреже  магистр
Оқыту мерзімі 1 жыл
Кредиттердің көлемі 60
Оқыту тіліқазақ, орыс   
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартПедагог
                             Оқытудың нәтижесі
1дене шынықтыру және спорт саласында құбылыстарды тереңдете білу және профессионалды-бағдарланған білімді көрсету;
2дене шынықтырумен және спортпен байланысты ауқымды (немесе пәнаралық) облыстардың контексттері мен шеңберлеріндегі кәсіби міндеттерді шешуде білім мен түсінікті қолданады;
3оқу, тәрбиелеу, рекреациялық, зерттеу, ұйымдастыру, басқару, мәдени және білім беру қызметін жобалау кезінде білім мен түсінікті қолдану;
4Дене шынықтыру және спорт саласындағы кәсіби құзыреттілікті меңгеру.
5пікір білдіру, ойларды бағалау және тұжырымдарды тұжырымдау;
6Командадағы әлеуметтік өзара әрекеттесудің тиімді жұмыс істеуінде қарым-қатынас дағдыларын көрсету қабілеті;
7Педагогикалық үдерісіне қатысатын адамдармен оның тиімділігін арттыру үшін қарым-қатынас орнату;
8өздерінің қызмет нәтижелерін және рефлексияны бағалау қабілеті.
9оқылатын саламен байланысты, жаңа және танымсыз жағдайларда  түған проблемаларды шешу жолдарын таба біледі,.
10білім саласымен байланысты қиын жағдайларды шеше алады.
11  толық немесе шектелген  ақпарат негізінде, этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып  білімділігін  қолданады.
12мамандарға және мамандарға емес қорытындыны нақты жеткізе біледі.