Білім беру бағдарламасы7M04103 Менеджмент
БББ мақсаты   Білім беру бағдарламасының мақсаты терең кәсіби даярлыққа ие салалар мен барлық қызмет салалары үшін басқару кадрларын даярлау бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру.
БББ түріҚолданыстағы БББ
ҰБШ бойынша деңгей7
СБШ бойынша деңгей7
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ
Берілетін академиялық дәреже  Магистр
Оқыту мерзімі 1
Кредиттердің көлемі 60
Оқыту тіліОрыс, қазақ,ағылшын
Басқарма отырысында  БББ бекіту күні07.04.2021 (хаттама № 4)
                             Оқытудың нәтижесі
1әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық ғылымдар саласындағы іргелі білім мен дағдылар негізінде олардың қазақстандық қоғамды жаңғырту мен цифрландырудағы рөлі контексінде көптілді ортада тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас кезінде белсенді азаматтық ұстанымды білдіреді
2құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, экологиялық ортада қоғамдық әлеуметтік маңызды құбылыстар мен процестерді ұғынуға инновациялық тәсілдерді бағалау және қолдану қабілеті бар
3ақпараттық технологияларды, ақпаратты басқару дағдыларын меңгерген
4кәсіби қызметтегі мақсаттар мен міндеттерді анықтайды
5теориялық білімді практикалық қызметте қолданады және танымның қазіргі ғылыми әдістерін қолдана алады және экономика білімін пайдалана отырып, ғылыми негізде еңбекті ұйымдастыра алады
6кәсіпорынды басқарудың және ұйымдастырудың тиімді нысандарын, олардың ерекшеліктері мен нақты қызмет жағдайларын ескере отырып таңдай алады
7экономика, Маркетинг және менеджмент саласында отандық және шетелдік тәжірибені пайдалана алады
8әлеуметтік өзара іс-қимыл дағдыларына ие және уақытты тиімді жоспарлай және басқара алады
9ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен қағидаттарына ие
10бизнес-жоспарларды әзірлеуге қабілетті