Білім беру бағдарламасы8D04101 Экономика
БББ мақсаты   Ұлттық және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес экономиканы, өндірісті, ғылымды жетілдіру және жаңа технологияларды әзірлеу мәселелерін шешуге қабілетті, әмбебап құзыреттерді меңгерген ғылыми, ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау
БББ түріҚолданыстағы БББ
ҰБШ бойынша деңгей8
СБШ бойынша деңгей8
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ
Берілетін академиялық дәреже  Доктор
Оқыту мерзімі 3
Кредиттердің көлемі 180
Оқыту тіліОрыс, қазақ, ағылшын
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
                             Оқытудың нәтижесі
1Ұлттық деңгейде экономикалық өзара іс-қимыл мен даму перспективаларын қалыптастыру мәселелерін қарастырады
2Заманауи теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық тұтастықпен сипатталатын дербес ғылыми зерттеу жүргізеді
3Инвестициялық шешімдерді қабылдау логикасын, осы басқару процесінде отандық және шетелдік шаруашылық практикада қолданылатын қазіргі заманғы инвестициялық технологиялар мен құралдарды түсіндіреді
4Кәсіпорын алдында тұрған математикалық есептерді шешудің ең жақсы тәсілдерінің өзіндік ғылыми идеяларын генерациялайды
5Микро және макро деңгейде нақты экономикалық процестердің даму болжамдарын, қазіргі заманғы құралдарды қолдана отырып, микро және макроэкономикалық үлгілеуді әзірлейді
6Жаһандану және интернационализация жағдайында Қазақстан ғылымының өндірістік-шаруашылық қызметін экономикалық талдау әдістерін талдайды
7Әр түрлі меншік объектілерінің экономикалық қызметіне талдау жасайды және мониторинг жүргізеді
8Қазақстанның экономикалық жүйесін жаңғырту жағдайында оның тұрақты дамуын болжайды
9Ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыру және дамыту нәтижелерін бағалайды