БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ - 2022

  • Бакалавриат
  • Магистратура
  • Докторантура

Білім беру саласының коды және атауы Даярлау бағытының коды және атауы Білім беру бағдарламалары топтарының коды және атауы Білім беру бағдарламалары коды және атауы
6B01 Педагогикалық ғылымдар6B011 Педагогика және психологияВ001 Педагогика және психология6B01101 Педагогика және психология
6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу6В01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау В003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі6В01301 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлауВ004 Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау6B01408 Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру
В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 6В01402 Дене шынықтыру және спорт
В006 Музыка мұғалімдерін даярлау6В01403 Музыкалық білім
В007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау6В01406 Көркем еңбек, графика және жобалау
6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлауВ009 Математика мұғалімдерін даярлау6В01501 Математика
6В01502 Математика-Информатика
В010 Физика мұғалімдерін даярлау6В01503 Физика
В011 Информатика мұғалімдерін даярлау6В01505 Информатика
В012 Химия мұғалімдерін даярлау 6В01506 Химия
В013 Биология мұғалімдерін даярлау6В01508 Биология
В014 География мұғалімдерін даярлау6В01509 География
6В016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлауВ015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау 6В01601 Тарих
6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлауВ016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау6В01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау6В01703 Орыс тілі мен әдебиеті
6В01704 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті
В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау6В01705 Шетел тілі: екі шетел тілі
6В019 Арнайы педагогика В020 Арнайы педагогика 6В01902 Арнайы педагогика
6B02
Өнер және гуманитарлық ғылымдар
6B021 ӨнерВ031 Сән, дизайны6В02101 Дизайн
6B023 Тілдер және әдебиетВ036 Аударма ісі6В02301 Аударма ісі
В037 Филология6В02302 Филология
6B03
Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат
6B032 Журналистика және ақпаратВ042 Журналистика және репортер ісі6B03201 Журналистика
6B03202 Қоғаммен байланыс
6B04
Бизнес, басқару және құқық
6B041
Бизнес және басқару
В044 Менеджмент және басқару6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
6B04103 Менеджмент
В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі6B04108 Қаржы және есеп
6B04109 Экономика және басқару
6B042 ҚұқықВ049 Құқық 6B04201 Құқықтану
6B04202 Құқық қорғау қызметі
6B04203 Халықаралық құқық
6B05
Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
6B052 Қоршаған ортаВ051 Қоршаған орта6B05201 Экология
6B06
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологияларВ057 Ақпараттық технологиялар6B06102 Ақпараттық жүйелер
6В06103 Ақпараттық жүйелердің архитектурасы
6B06104 SMART жүйелерді жобалау
6B07
Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша6B07502 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)
6B08
Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
6B081 Агрономия77 Өсімдік шаруашылығы6B08101 Агрономия
6B11
Қызмет көрсету
6B111 Қызмет көрсету саласыВ091 Туризм6B11103 Туризм және қонақ үй бизнесі
6B112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғауВ094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар6В11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Білім беру саласының коды және атауыДаярлау бағытының коды және атауыБілім беру бағдарламалары топтарының коды және атауыБілім беру бағдарламалары коды және атауы

7М01
Педагогикалық ғылымдар
7М011 Педагогика және психологияМ001 Педагогика және психология7М01101 Педагогика және психология (2 жыл)
7М012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасыМ002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу7М01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу (2 жыл)
7М01202 Мектепке дейінгі білім беру және балалар психологиясы (2 жыл)
7М013 Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлауМ003 Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау 7М01301 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі (2 жыл)
7М014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды даярлауМ005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау7М01401 Дене шынықтыру және спорт (2 жыл)
М006 Музыка педагогтерін даярлау7М01402 Музыкалық білім (2 жыл)
М007 Көркем еңбек, графика және жобалау педагогтерін даярлау7M01404 Көркем еңбек, графика және жобалау (1жыл)
7M01404 Көркем еңбек, графика және жобалау (2 жыл)
7М015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлауМ010 Математика педагогтерін даярлау7М01501 Математика (2 жыл)
М011 Физика педагогтерін даярлау 7М01502 Физика (2 жыл)
М012 Информатика педагогтерін даярлау 7М01503 Информатика (2 жыл)
М013 Химия педагогтерін даярлау7M01507 Химия (2 жыл)
М014 Биология педагогтерін даярлау 7М01505 Биология (2 жыл)
М015 География педагогтерін даярлау7М01506 География (2 жыл)
7M01509 Білім берудегі геақпараттық технологиялар (2 жыл)
7М016 Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлауМ016 Тарих педагогтерін даярлау7М01601 Тарих (2 жыл)
7М017 Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлауМ017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау7М01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (2 жыл)
М018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау7М01702 Орыс тілі мен әдебиеті(2 жыл)
7М019 Арнайы педагогика М021 Арнайы педагогика 7М01902 Арнайы педагогика (2 жыл)
7М04
Бизнес, басқару және құқық
7М041 Бизнес және басқару

М070 Экономика7М04101 Экономика (1 жыл)
7М04101 Экономика (2 жыл)
М071 Мемлекеттік және жергілікті басқару7М04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару (1 жыл)
7М04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару (2 жыл)

М072 Менеджмент және басқару
7М04103 Менеджмент (1 жыл)

7М04103 Менеджмент (2 жыл)
7М04109 Стратегиялық менеджмент (1 жыл)
7M04110 Денсаулық сақтаудағы менеджмент (1 жыл)
7M04105 Құқық тәжірибесіндегі менджмент (1 жыл)
M073 Аудит және салық салу7М04104 Есеп және аудит (1 жыл)

7М04104 Есеп және аудит (2 жыл)
M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі7М04106 Қаржы (1 жыл)
7М04106 Қаржы ( 2 жыл)
7М042 ҚұқықМ078 Құқық7М04201 Құқықтану (1 жыл)
7М04201 Құқықтану ( 2 жыл)
7M04202 Бәсекелестік құқығы(1 жыл)
7M04203 Құқықтану: қылмыстық-құқықтық бағыт (2 жыл)
7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика7М052 Қоршаған ортаМ087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7М05201 Экология (1 жыл)
7М05201 Экология (2 жыл)
7M05202 Табиғатты пайдалану және экологиялық қауіпсіздік (2 жыл)

Code and classification of the field of educationCode and classification of training areasCode and name of educational program groupsCode and cipher educational programs
7М01
Pedagogical sciences

7М011 Pedagogy and psychology

М001 Pedagogy and psychology7М01101 Pedagogy and psychology(2 year)
7М012 Pedagogy of early childhood education and teachingМ002 Pre-school education and upbringing7М01201 Pre-school education and upbringing (2 year)
7М01202 Preschool education and child psychology (2 year)
7М013 Training for teachers without subject specializationМ003 Teacher Training without subject specialization 7М01301 Primary education pedagogy and methodology (2 year)
7М014 Training for teachers with subject specialization of general developmentМ005 Teacher training in physical education7М01401 Physical education and Sport (2 year)
М006 Teacher training in music7М01402 Music education(2 year)
М007 Teacher training in arts graphics and design 7M01404 Artistic production, graphics and designing (1 year)
7M01404 Artistic production, graphics and designing (2 year)
7М015 Training for teachers on natural science subjectsМ010 Teacher training in mathematics7М01501 Mathematics (2 year)
М011 Teacher training in physics 7М01502 Physics (2 year)
М012 Teacher training in informatics 7М01503 Informatics (2 year)
М013 Teacher training in chemistry7M01507 Chemistry ( 2 year)
М014 Teacher training in biology 7М01505 Biology (2 year)
М015 Teacher training in geography7М01506 Geography (2 year)
7M01509 Geoinformation technologies ( 2 year)
7М016 Training for teachers on humanity subjectsМ016 Teacher training in history 7М01601 History ( 2 year)
7М017 Training for teachers on languages and literatureМ017 Teacher training in Kazakh language and literature7М01701 Kazakh Language and the Literature (2 year)
М018 Teacher training in Russian language and literature7М01702 Russian Language and Literature (2 year)
7М019 Special pedagogyМ021 Special pedagogy 7М01902 Special pedagogy (2 year)
7М04 Business, management and law7М041 Business and management
М070 Economics7М04101 Economics (1 year)
7М04101 Economics (2 year)
М071 State and local government7М04102 State and local governance (1 year)
7М04102 State and local governance (2 year)
М072 Management and administration7М04103 Management (1 year)
7М04103 Management (2 year)
7M04109 Strategic management(1 year)
7M04110 Management in Health Care (1 year)
M073 Audit and taxation7М04104 Accounting and Audit (1 year)

7М04104 Accounting and Audit (2 year)
M074 Finance, banking and insurance7М04106 Finance (1 year)
7М04106 Finance (2 year)
7М042 LawМ078 Law7М04201 Jurisprudence (1 year)
7М04201 Jurisprudence (2 year)
7M04202 Competition Law (1 year)
7M04203 Jurisprudence: criminal-law direction (2 year)
7М05
Natural Sciences, mathematics and statistics
7М052 EnvironmentМ087 Environmental protection technology7М05201 Ecology (1 year)
7М05201 Ecology 2 year
7M05202 Еnvironmental management and environmental safety (2 year)