БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

  • Бакалавриат
  • Магистратура
  • Докторантура

Бакалавриат бойынша білім беру бағдарламалары

Білім беру саласының коды және атауыДаярлау бағытының коды және атауыБілім беру бағдарламалары топтарының коды және атауыБілім беру бағдарламалары коды және атауы

6B01 Педагогикалық ғылымдар6B011 Педагогика және психологияВ001 Педагогика және психология6B01101  Педагогика және психология
6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасыВ002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу6В01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлауВ003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі6В01301 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлауВ004 Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау6В01401 Бастапқы әскери дайындық
В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау6B01408 Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру
6В01402  Дене шынықтыру және спорт
В006 Музыка мұғалімдерін даярлау6В01403 Музыкалық білім
В007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау6В01406 Көркем еңбек, графика және жобалау
6В01405 Кәсіптік оқыту
6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлауВ009 Математика мұғалімдерін даярлау6В01501  Математика
6В01502 Математика-Информатика
В010 Физика мұғалімдерін даярлау6В01503  Физика
6В01504 Физика-Информатика
В011 Информатика мұғалімдерін даярлау6В01505  Информатика
В012  Химия мұғалімдерін даярлау6В01506  Химия
6В01507  Химия-Биология
В013 Биология мұғалімдерін даярлау6В01508  Биология
В014 География мұғалімдерін даярлау6В01509 География
6В01510 География-Тарих
6В016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлауВ015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау6B01511 География-Жаратылыстану
6В01601  Тарих

6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

 

В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау6В01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
6В01702 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау6В01703  Орыс тілі мен әдебиеті
6В01704  Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті
В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау6В01705  Шетел тілі: екі шетел тілі
6В019 Арнайы педагогикаВ020 Арнайы педагогика6В01902  Арнайы педагогика
6В01901 Дефектология

6B02

Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6B021 ӨнерВ031 Сән, дизайны6В02101 Дизайн
6B023 Тілдер және әдебиетВ036 Аударма ісі6В02301 Аударма ісі
В037 Филология6В02302 Филология

6B03

Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6B032 Журналистика және ақпаратВ042 Журналистика және репортер ісі6B03201 Журналистика
6B03202 Қоғаммен байланыс

6B04

Бизнес, басқару және құқық

6B041

Бизнес және басқару

В044 Менеджмент және басқару6B04101 Экономика
6B04102  Мемлекеттік және жергілікті  басқару
6B04103 Менеджмент
6В04105 - Ақпараттық ресурстарды басқару
В045 Аудит және салық салу6B04104 Есеп және аудит
В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі6B04106 Қаржы 
6B04107 Бағалау
6B04108 Қаржы және есеп
6B04109 Экономика және басқару
6B042 ҚұқықВ049 Құқық6B04201  Құқықтану

6B05

Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6B052 Қоршаған ортаВ051 Қоршаған орта6B05201 Экология
6В05202  Ауылшаруашылық экологиясы

6B06

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологияларВ057 Ақпараттық технологиялар6B06101 Информатика
6B06102 Ақпараттық жүйелер
6В06103 Ақпараттық жүйелердің архитектурасы

6B07

Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)6B07501  Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

6B08

Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

6B081 АгрономияВ077 Өсімдік шаруашылығы6B08101 Агрономия

6B11

Қызмет көрсету

6B111 Қызмет көрсету саласыВ091 Туризм6B11101 Туризм
В093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі6B11102 Қонақ үй-мейрамхана бизнесі
6B112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғауВ094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар6В11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Образовательные программы магистратуры

Білім беру саласының коды және атауы

Даярлау бағытының коды және атауы

Білім беру бағдарламалары топтарының коды және атауы

Білім беру бағдарламалары коды және атауы

7М01

Педагогикалық ғылымдар

7М011 Педагогика және психология

М001 Педагогика және психология

 7М01101  Педагогика және психология (2 жыл)

7М012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

М002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

7М01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу (2 жыл)

7М013 Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау

М003 Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау

7М01301 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі (2 жыл)

7М014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды даярлау

М005 Дене шынықтыру педагогтерін  даярлау

7М01401  Дене шынықтыру және спорт (2 жыл)

М006 Музыка педагогтерін даярлау

7М01402 Музыкалық білім  (2 жыл)

М008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

7М01403  Кәсіптік оқыту (2 жыл)

7М015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

М010 Математика педагогтерін даярлау

7М01501  Математика  (2 жыл)

М011 Физика педагогтерін даярлау

7М01502  Физика (2 жыл)

М012 Информатика педагогтерін даярлау

7М01503  Информатика (2 жыл)

М012 Информатика педагогтерін даярлау

7М01504 Білім беруде АКТ менеджменті (2 жыл)

М013 Химия педагогтерін даярлау

7M01507 Химия  (2 жыл)

М014 Биология педагогтерін даярлау

7М01505  Биология (2 жыл)

М015 География педагогтерін даярлау

7М01506 География (2 жыл)

7М016 Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау

М016 Тарих педагогтерін даярлау

7М01601  Тарих (2 жыл)

7М017 Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау

М017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7М01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (2 жыл)

М018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7М01702  Орыс тілі мен әдебиеті(2 жыл)

7М019 Арнайы педагогика

М021 Арнайы педагогика 

7М01902  Арнайы педагогика (2 жыл)

7М04

Бизнес, басқару және құқық

7М041 Бизнес және басқару

М070 Экономика

7М04101 Экономика (1 жыл)

7М04101 Экономика (2 жыл)

7M04107 Экономикалық кибернетика (1 жыл)

7M04107 Экономикалық кибернетика ( 2 жыл)

М071 Мемлекеттік және жергілікті басқару

7М04102  Мемлекеттік және жергілікті  басқару (1 жыл)

7М04102  Мемлекеттік және жергілікті  басқару (2 жыл)

М072 Менеджмент және басқару

7М04103 Менеджмент (1 жыл)

7М04103 Менеджмент (2 жыл)

7М04109 Стратегиялық менеджмент (1 жыл)

7M04110 Денсаулық сақтаудағы менеджмент (1 жыл) 

7M04105 Құқық тәжірибесіндегі менджмент (1 жыл)

M073 Аудит және салық салу

7М04104 Есеп және аудит (1 жыл)

7М04104 Есеп және аудит (2 жыл)

M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7М04106 Қаржы (1 жыл)

7М04106 Қаржы ( 2 жыл)

7М042 Құқық

М078 Құқық

7М04201  Құқықтану (1 жыл)

7М04201  Құқықтану ( 2 жыл)

7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

7М052 Қоршаған орта

М087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7М05201 Экология (1 жыл)

7М05201 Экология (2 жыл)

7M05202 Табиғатты пайдалану және экологиялық қауіпсіздік (2 жыл)

Докторантура бойынша білім беру бағдарламалары

Білім беру саласының коды және атауы

Даярлау бағытының коды және атауы

Білім беру бағдарламалары топтарының коды және атауы

Білім беру бағдарламалары коды және атауы

8D01

Педагогикалық ғылымдар

8D011 Педагогика және психология

D001 Педагогика және психология

8D01101  Педагогика және психология

8D013 Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау

D003 Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау

8D01301 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

8D015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

D010 Математика педагогтерін даярлау

8D01501  Математика

D011 Физика педагогтерін даярлау

8D01502  Физика

8D01504 Информатика

D014 Биология педагогтерін даярлау

8D01503  Биология

8D017 Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау

D017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

8D01505 География

 

8D015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

D012 Информатика педагогтерін даярлау

8D01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

 

8D015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

D015 География педагогтерін даярлау

8D04101 Экономика

8D04

Бизнес, басқару және құқық

8D041 Бизнес және басқару

D070 Экономика

8D04102 Инновациялық экономика

8D042 Құқық

D078 Құқық

8D04201  Құқықтану