Жаукумова Шолпан Сайлауовна

Дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

Лауазымы: аға оқытушы

Білімі

Оқу орны: АПИИЯ

Мамандығы: неміс және ағылшын тілдері

Бітірген жылы: 1992

Біліктілігі: неміс және ағылшын тілдерінің мұғалімі

Академиялық дәрежесі туралы мәліметтер:

Оқу орны: ЖМУ им.І. Жансүгіров

Мамандығы: 6М010300-Педагогика және психология

Аяқтаған жылы: 2013

Жетістіктері

1.Қалалық мәслихаттың мақтау қағазы, Тадықорған,2014

2.Ұлттық тестілеу орталығының мақтау грамотасы,Астана, 2015

Ғылыми еңбектері

  1. Учебно- методическое пособие «Ағылшын тіліндегі сөз таптарының түрлену ерекшеліктері»,Талдыкорган, 2015
  2. DVD как средство обучения аудированию , «Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізудің саяси, құқық, әлеуметтік-экономикалық қырлары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ, 12 қазан 2011ж.
  3. Обучение иноязычной культуре при использовании мультимедийных презентаций, «Мектептегі шет тілі» атты Республикалық әдістемелік-педагогикалық журнал, №2 қырқүйек-қазан 2012ж
  4. Роль и место тестирования в обучении иностранному языку, «Менің Қазақстаным: өткені, бүгіні, келешегі» атты халықаралық конференция, 18-19 мамыр 2012ж.
  5. Развитие коммуникативных умений у студентов экономических специальностей в процессе изучения иностранного языка, Международная конференция, Киев, май 2013.
  6. Языковая игра как средство формирования речевого самоконтроля, «Педагогические и психологические науки: Актуальные вопросы»:материалы международной заочной научно- практической конференции,31 окт. 2013, Новосибирск
  7. Психолого- педагогические основы формирования коммуникативной компетенции у студентов неязыковых специальностей, «Поиск»1 (2), 2013
  8. Развитие разговорной речи в процессе изучения иностранного языка, Международная научно-практическая конференция «Наука и образование»,30.12.2014, Тамбов
  9. Multilingual competence, Международная научно-практическая конференция, Актуальные вопросы образования и науки», 30.06.2016, Тамбов