Университеттің сапа менеджменті жүйесі

 

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің сапа менеджменті жүйесі 2006 жылдан бері құрылған, енгізілген және қолданыстағы күйінде сақталуда.

Университеттің сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) ҚР СТ ISO 9001-2016 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар» ұлттық стандартына сәйкес келеді, бұл 2020 жылы «Казахстанский центр качества» ЖШС берген СМЖ сәйкестік сертификатымен расталады.

СМЖ қолданыс аясы – мемлекеттік лицензия негізінде мамандықтар мен бағыттар бойынша жоғары кәсіптік және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес жоғары кәсіптік білімі (бакалавр) және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі (магистр, PhD докторы) бар кадрларды даярлау бойынша білім беру қызметін әзірлеу және ұсыну.

Сапа менеджменті жүйесі білім беру қызметтерінің сапасына, үдерістерге және жүйеге қатысты университетті басқаруға және басшылыққа алуға қажетті саясат пен мақсаттарды әзірлеуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін өзара байланысты және әрекеттесетін элементтердің (үдерістердің) жиынтығын білдіреді.

Университеттің сапаны іштей қамтамасыз ету жүйесі еуропалық жоғары білім кеңістігіндегі (ESG) стандарттар мен жоғары білім сапасын қамтамасыз ету нұсқаулығына негізделген, ол мыналарды қамтиды:

 • сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат;
 • бағдарламаларды әзірлеу мен бекіту;
 • студентке бағдарланған оқыту, сабақ беру және бағалау;
 • білім алушыларды қабылдау, олардың үлгерімі, тану және сертификаттау;
 • оқытушылар құрамы;
 • оқу ресурстары және білім алушыларды қолдау жүйесі;
 • ақпаратты басқару;
 • жұртшылықты хабардар ету;
 • тұрақты мониторинг және бағдарламаларды мерзімді бағалау;
 • мерзімді сыртқы сапаны қамтамасыз ету.

Университеттегі СМЖ-ның жұмысы мен оны қолдау жөніндегі қызметті жалпы үйлестіруді стратегиялық даму және сапа менеджменті орталығы жүзеге асырады.

Сапа менеджменті жүйесінің әр процесі үшін оның жетекшісі мен иесі анықталған. Процесс жетекшісі оның іске асырылуын қадағалайды, оның нәтижелігі мен тиімділігін бақылайды. Процесс иесі оның құжаттық рәсімделуін қамтамасыз етеді, бақылау бағаларын анықтайды, процесті басқарады, оның күйіне жауап береді, тексеру жүргізеді.

Университеттің сапа менеджменті жүйесі СМЖ ЖУ ҚР 01/ҚАБ.08-2020 «Құжатталған ақпаратты басқару» құжатталған рәсімдемесіне сәйкес әзірленіп, келісіліп, бекітілетін құжаттар жинақтамасы түрінде рәсімделеді.

Университеттің СМЖ құжаттамасы мыналарды қамтиды:

 • Университеттің даму бағдарламасы;
 • Сапа саласындағы саясат;
 • Сапа саласындағы мақсаттар;
 • Сапа жөніндегі Нұсқаулық, құжатталған рәсімдемелер, қызмет бағыттары бойынша ережелер, нұсқаулықтар, саясат.

Сапа менеджменті жүйесінің жұмысы бүкіл персоналды тарту есебінен жүзеге асырылады, ал университет басшылығы сапа саласындағы мақсаттарға жетуге толық жауапкершілікті алады.

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінде білім беру сапасын қамтамасыз етудің жаңа механизмдерін әзірлеу және белсенді енгізу жүйелі түрде жүзеге асырылады.

Университеттің әрбір факультетінде Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия жұмыс істейді, оның негізгі мақсаты университеттегі білім беру сапасын тұрақты арттыру арқылы белгіленген талаптарға сәйкес мамандарды тиімді даярлауды жүзеге асыруға жәрдемдесу болып табылады.

Тиімді қолданылатын сапа менедмженті жүйесі мемлекет пен бизнестің өзгермелі талаптары жағдайында университетті басқаруды оңтайландырудың маңызды құралына айналады. Бұл барлық деңгейлерде университетті басқару сапасын жақсартуға, университет дамуындағы стратегиялық мақсаттарға жетуге қабілетті жақсы ұйымдасқан және ынталандырылған ниеттес команданы құруға мүмкіндік береді. Сапа менеджменті жүйесінің басты қағидасы тұтынушы талаптарына бағдарлану болып саналады. Бұл қағидаға сәйкес біздің түлектердің кәсіпорындары мен тапсырыс беруші-ұйымдары оларды жеке дайындау бойынша өздерінің талаптары мен шарттарын қоюға құқылы.

Мүдделі тараптардың қажеттіліктерін анықтау үшін университетте тұрақты түрде білім алушылармен, қызметкерлермен және жұмыс берушілермен сауалнама жүргізіледі. Мүдделі тараптар мен тұтынушылардың анықталған талаптары мен болжамдары қызмет көрсетулер мен өнімдерді жобалауда (білім беру бағдарламаларын, оқу-әдістемелік құралдарды, т.б. әзірлеу мен өзектендіруде), университет пен оның құрылымдық бөлімдерінің қызметін жоспарлауда, қызметті жақсартуда ескеріліп отырады.