Жанатбекова Назым Жанатбекқызы

Дәрежесі: Педагогика ғылымдарының кандидаты

Лауазымы: Жаратылыстану жоғары мектебінің деканы

Білімі

Жоғары оқу орны туралы мәлімет

Оқу орны:  І.Жансүгіров атындағы Талдықорған мемлекеттік университеті

Мамандығы: «физика және математика »

Бітірген жылы: 1998

Біліктілігі: физика және математика пәндерінің мұғалімі

Ғылыми дәрежесі: Педагогика ғылымдарының кандидаты

Мамандығы:  «13.00.01 – Жалпы педагогика, этнопедагогика, педагогика тарихы»

Берілген жылы: 2008 

Ғылыми зерттеу бағыты: оқу үрдісінде инновациялық технологияларды тиімді пайдалану

Жетістіктері

 • Құрмет грамотасы  (2012)
 • Manager/Internal auditor of Quality Management System based on ISO 9001:2008. – Almaty, 16-18 October 2014
 • Innovative Hochschuldidaktik in Deutschland. PraxisorientiertesStudium im universitaren Bereich. – Dusseldorf, 26.11.2012-09.12.2012
 • ҚР Ғылым саласындағы ерен еңбегі үшін төс белгісі 2017
 • «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» төс белгісі 2018, 2019 ж

Ғылыми еңбектері

Оқу және оқу-әдістемелік құралдар:

 1. Жанатбекова Н.Ж. Қазақ халық педагогикасы арқылы бастауыш сынып оқушыларының ақыл-ойын дамыту. (оқу құралы) – ISBN  978-601-216-047-5.– Талдықорған, 2009
 2. Жанатбекова Н.Ж., Борибекова Ф. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар.  (оқулық) – ISBN  978-601-7529-06-2. ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014

  Негізгі мақалалар:

 1. Жанатбекова Н.Ж  Использование информационно-коммуникационных технологии для повышения качества подготовки учителя. –  Техника и технологии: роль в развитии современного общества. 2015, №6, С.35-41 (РИНЦ) .
 2. Жанатбекова Н.Ж. Важность использования диалогового обучения. Педагогика и психология: тренды, проблемы, актуальные задачи. 2015, №9, С. 11-16. (РИНЦ)
 3. Жанатбекова Н.Ж. Использование безопасности в глобальной корпоративной сети. – Вестник современной науки. 2016, №2-1(14). С. 32-34 (РИНЦ)
 4. International Journal of Environmental and Science Education. Volume 11, Issue 17, 2016, Pages 10279-10288. ISSN – 13063065 (Scopus)
 5. 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education (ERIE) Location. Pages: 310-318. Prague, Czech Republic, jun 02-03, 2016. ISSN: 2336-744X, ISBN: 978-80-213-2646-0   (Thomson Reuters)

Біліктілікті арттыру

 1. «Innovation Hohchschuldidaktik in Deutschland. Praxisorientiertes Studium im universitaren Bereich» Dusseldorf, INTAMT, 11.2012 – 09.12.2012
 2. Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы негізінде дайындалған педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының профессорлық оқытушылық құрамы қатарынан тренерлерді оқыту бағдарламасы. (232 сағат) «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы,  Кембридж университетінің Білім беру факультеті.  Астана, 02.02.2015-20.03.2015
 3. «Современные цифровые технологии обучения» (72 часа). Национальный центр повышения квалификации «Орлеу». 26.06.2015
 4. Pre-intermediate. КазНУ им. Ал-Фараби (240 часов) 11.2016-20.12.2016