МОЛЕКУЛАЛЫҚ ГЕНЕТИКА ЖӘНЕ ГЕНОМИКА ЗЕРТХАНАСЫ

Басты мақсаты: Заманауи ДНҚ технологияларын қолдану негізінде өсімдіктердің күрделі белгілерінің генетикалық және физиологиялық механизмдерін зерттеу арқылы маңызды ауылшаруашылық дақылдарының биотикалық дәне абиотикалық стресс факторларына төзімділігі мен икемделуін арттыру.

 • Міндеттері
 • Функциялары
 • Жетістіктері
 • Қызметкерлері
МІНДЕТТЕРІ
 • Өсімдік селекциясының популяциялық және сандық генетикалық әдістерін қолдану арқылы Қазақ бидайының бейімделуі мен өнімділігінің генетикалық бақылануын зерттеу;
 • Полиплоидты дақылдардың алғашқы және кейінгі заманауи карталанушы популяцияларын шығару;
 • Локустың болжалды полиморфизмін анықтау масатында рекомбинантты линияларды жасау;
 • Күрделі эксперименталдық дизаиндар негізінде өімдік селекциясының қазіргі тәсілдерін жақсарту;
 • Дақылдардың өнімділгі және бейімделуімен байланысқан маңызды локустардың аллельдік өзгергіштігін жылдам анықтау жүйесін құру;
 • Бағалы түрлердің гендік қорын сақтау үшін сирек кездесетін және эндемикалық түрлерді, Қазақстан өсімдіктерінің сорттары мен нысандарын микроклональды көбейту технологияларын әзірлеy.
ФУНКЦИЯЛАРЫ
 • Климаттың өзгеруі жағдайында Қазақстанның жаһандық азық-түлік қауіпсіздігіне қосатын үлесін арттыру;
 • Зертханалық негіздегі ғылымның нәтижелерді фермерлердің егістігіне жеткізу;
 • Алматы облысының маңызды өсімдік түрлерінің генетикалық таза материалдарын алу үшін микроклоналды көбейту технологиясын әзірлеу.
Жетістіктері

Атауы: Қазақ бидайын жақсарту үшін жаңа генетикалық ресурстарды әзірлеу

Мақсаты: Гранттық жобаның негізгі мақсаты - замануи генетикалық стратегияларды пайдаланып, Қазақстанның және Ұлыбританияның коммерциялық бидай сорттарын будандастыру нәтижесінде алынған бидайдың төрт бипарентальді популяцияларын шығаруға және олардың әрқайсысының жоғары-тығыздықтағы генетикалық карталарын құруға бағытталған.

2023 Орта Азиялық бидай генетикасы мен геномикасы семинары

Атауы: “2023 Орта Азиялық бидай генетикасы мен геномикасы семинары”, 30 қаңтар – 02 ақпан 2023 ж., Жетісу университеті, Талдықорған.

Мақсаты: Ғылыми семинар бидайдың замануи селекциясында генетикалық және геномикалық әдістерді қалай сәтті қолдану керектігін көрсетуге бағытталған. Курс қатысушылардың тәжірибесіне сәйкес әзірленеді және генетикалық картаны құру, QTL карталау, GWAS, RNA seq, және биоинформатикалық және геномдық ресурстарды таныстыру сияқты маңызды тақыраптарды қамтиды.

Қатысушылар: Мақсатты қатысушылар бидай немесе дақылдармен жұмыс істейтін жас ғалымдар.

Қаржыландырушы және қабылдаушы ұйым: Семинар толығымен Джон Иннес Орталығымен қаржыландырады (Ұлыбритания). Қатысушылардың (негізінен Орталық Азия мемлекеттерінен) жол жүруі, тұрғылықты жері және үш мезгіл тамақтануы сияқты барлық шығындар ұйымдастырушылар тарапынан төленеді. Семинардың Қазақстандағы қабылдаушысы І.Жансүгіров атындағы Жетісу Университеті.

Ұйымдастырушылар:

 • Профессор Кристобал Уауи , бидай генетикасы және геномикасы.
 • Др Лютзи Уинген, статистикалық және биоинформатикалық талдаулар, және бидай генетикасы мен геномикасы бойынша мәліметтерді басқару.
 • Анна Бахус, PhD кандидат, бидай гүлінің генетикалық архитектурасын зерттеуде.
 • PhD Канат Ермекбаев, қабылдаушы, Қазақ бидайының бейімделуі мен өнімділігінің генетикалық бақылауын зерттеуде.

 

БІЗДІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР
Photo for webpage_KY

  Ермекбаев Канат Абаевич

  Зертхана меңгерушісі

  +7 (708) 320 98 68
  Қос. ішкі: (1174)

   kanat.yermekbayev@gmail.com

   Аманбаева Улбике Ибраевна

   Аға ғылыми қызметкер м. а.

   +7 (775) 531 0623 
   Қос. ішкі: (1174)

   amanbaeva.u@gmail.com

    Сартбаева Жулдыз Бауржановна

    Кіші ғылыми қызметкер м. а.

    +7 (707) 971 54 97
    Қос. ішкі: (1174)

    sartbaeva98@list.ru