МОЛЕКУЛАЛЫҚ ГЕНЕТИКА ЖӘНЕ ГЕНОМИКА ЗЕРТХАНАСЫ

Басты мақсаты: Заманауи ДНҚ технологияларын қолдану негізінде өсімдіктердің күрделі белгілерінің генетикалық және физиологиялық механизмдерін зерттеу арқылы маңызды ауылшаруашылық дақылдарының биотикалық дәне абиотикалық стресс факторларына төзімділігі мен икемделуін арттыру.

 • Міндеттері
 • Функциялары
 • Жетістіктері
 • Қызметкерлері
МІНДЕТТЕРІ
 • Өсімдік селекциясының популяциялық және сандық генетикалық әдістерін қолдану арқылы Қазақ бидайының бейімделуі мен өнімділігінің генетикалық бақылануын зерттеу;
 • Полиплоидты дақылдардың алғашқы және кейінгі заманауи карталанушы популяцияларын шығару;
 • Локустың болжалды полиморфизмін анықтау масатында рекомбинантты линияларды жасау;
 • Күрделі эксперименталдық дизаиндар негізінде өімдік селекциясының қазіргі тәсілдерін жақсарту;
 • Дақылдардың өнімділгі және бейімделуімен байланысқан маңызды локустардың аллельдік өзгергіштігін жылдам анықтау жүйесін құру;
 • Бағалы түрлердің гендік қорын сақтау үшін сирек кездесетін және эндемикалық түрлерді, Қазақстан өсімдіктерінің сорттары мен нысандарын микроклональды көбейту технологияларын әзірлеy.
ФУНКЦИЯЛАРЫ
 • Климаттың өзгеруі жағдайында Қазақстанның жаһандық азық-түлік қауіпсіздігіне қосатын үлесін арттыру;
 • Зертханалық негіздегі ғылымның нәтижелерді фермерлердің егістігіне жеткізу;
 • Алматы облысының маңызды өсімдік түрлерінің генетикалық таза материалдарын алу үшін микроклоналды көбейту технологиясын әзірлеу.
Жетістіктері
Timeline Story
Add Description Here
БІЗДІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР
Photo for webpage_KY

  Ермекбаев Канат Абаевич

  Зертхана меңгерушісі

  +7 (708) 320 98 68
  Қос. ішкі: (1174)

   kanat.yermekbayev@gmail.com

  Резервная_копия_ФОТОГРАФУ

   Хани Арайлым Бақытжанқызы

   Аға ғылыми қызметкер м. а.

   +7 (775) 720 08 51
   Қос. ішкі: (1174)

   arailim.khani@mail.ru

   161

    Смағали Ажар Толқанатқызы

    Кіші ғылыми қызметкер м. а.

    +7 (775) 431 09 96
    Қос. ішкі: (1174)

     tolkanatovna@mail.ru