БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ЖАҢАРТУ ЖОБАЛЫҚ ОФИСІ

Білім беру бағдарламаларын жаңарту жобалық офисінің мақсаты – еңбек нарығында сұранысы жоғары білім беру бағдарламаларын әзірлеу, жаңарту, апробациялау, оқу үдерісіне енгізу процестерін ұйымдастыру және жетілдіру.

 • Міндеттері
 • Қызметтері
 • Жетістіктері
 • Қызметкерлері
Міндеттер
 • Кәсіптік, халықаралық стандарттар мен жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере отырып, білім беру бағдарламаларын әзірлеу және мазмұнын жаңарту процесін ұйымдастыру;
 • Білім беру бағдарламаларын әзірлеу бойынша жобалық топтарды құру;
 • Білім беру бағдарламаларының құрылымы мен мазмұнын жетілдіру бойынша әдістемелік конференциялар, семинарлар ұйымдастыру;
 • Элективті пәндер каталогтарының, Мinor каталогының, силлабустардың (оқу бағдарламаларының) мазмұнын жаңарту.
ҚЫЗМЕТТЕР
 • Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары тізіміне енгізу үшін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын жобалау алгоритмін әзірлеу;
 • Білім беру бағдарламаларының тізіміне енгізу үшін білім беру бағдарламаларының ішкі тізбесін дайындау;
 • Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары тізімінен сұранысы төмен білім беру бағдарламаларын алып тастау және жаңа білім беру бағдарламаларын енгізу процестерін үйлестіру.
ЖЕТІСТІКТЕР
Білім беру бағдарламалары
Жаңа және инновациялық БББ
БББ әзірлеу және жаңарту бойынша жетістіктер
Біздің қызметкерлер

Шмидт Мария Александровна

Офис жетекшісі

+7 (728) 222-40-18;
ішкі номер (1209)

po_zhu@bk.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Конысбаева Гульвира Бусегеновна

Бас әдіскер

+7 (728) 222-40-18;
Ішкі номер (1209)

po_zhu@bk.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Исажанова Айжан Нурболатовна

Бас әдіскер

+7 (728) 222-40-18 ;
Ішкі номер (1209)

po_zhu@bk.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ