Білім беру бағдарламасы6В01403 Музыкалық білім
БББ мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты – музыкалық білім беру саласында кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті көп мәдениетті, коммуникативтік, жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілікке ие кадрлар шығармашылық жұмыстарының үнемі өзгеріп отыратын жағдайларына шығармашылық, бәсекеге қабілетті және бейімделген жоғары білікті музыкалық педагогтарды даярлауға бағытталған студенттік орталық
БББ түріҚолданыстағы БББ
ҰБШ бойынша деңгей6
СБШ бойынша деңгей6
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ
Берілетін академиялық дәреже  Бакалавр
Оқыту мерзімі 4
Кредиттердің көлемі 240
Оқыту тіліОрыс, қазақ
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартПедагог
                            Результаты обучения
1Құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, экологиялық ортада қоғамдық, әлеуметтік маңызға ие құбылыстар мен үдерістерді түсінудің инновациялық әдістерін бағалау мен қолдануға қабілетті
2Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кəсіби қызметтің стандартты міндеттерін шешуге, компьютерлік технологияны барлық кезеңдерде жəне музыкалық жəне оқу процесінің барлық салаларында пайдалана білу
3Қазақ және орыс тілдерінде өз ойларын дәйекті және сауатты білдіруге қабілетті, кәсіби қазақ (орыс) тілінде сөйлеу және жазу дағдысын меңгереді; кәсіби іс-әрекетте шет тілін білуді пайдаланады
4Оқу үрдісінің барлық пәндерін (оқытушыларды, студенттерді және олардың ата-аналарын) талдайды, білім беру үдерісін зияткерлік, физикалық және рухани жағынан дамыған адамға тәрбиелеу мақсатымен сыни ойлау қабілеті бар, әлеуметтік-экономикалық жағдайдың өзгеруіне дайын
5Мамандықтың жоғары әлеуметтік маңыздылығын, кәсіби этика қағидаттарын түсінеді, педагогикалық қызметте пәндік білім, педагогикалық өлшеулер, білім беру жүйесін дамыту үрдістері, нормативтік құқықтық актілер және электронды құжаттаманың негіздері қолданылады
6Мүгедектік, психофизиологиялық дамудың және инклюзивті білімнің жалпы, нақты және жеке ерекшеліктерін есепке алу құралдарын қолдануға қабілетті, әртүрлі жастағы мінез-құлық пен қызметті реттеу ерекшеліктерін біледі
7Мектепке дейінгі балалар мен мектеп оқушыларының пәндік дағдыларын қалыптастыруда музыканы оқыту әдістемесі мен оқыту әдістемесіне ие, музыкалық білім, психология және сабақ пәндерін күнделікті тұрмыстағы үлгілер, құбылыстар мен үрдістерді талдау және синтездеу үшін пайдаланады, командамен жұмыс істеуді біледі, әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтар
8Ол заманауи музыкалық және теориялық білімдерге ие, балалардың әртүрлі түрлерін ұйымдастыру үшін жаңа музыкалық және теориялық әзірлемелермен жұмыс істей алады, оқушылардан тыс жұмыстар, оқытудың заманауи музыкалық және компьютерлік технологияларын ұйымдастырады, студенттердің ғылыми-зерттеу және жобалық жұмыстарымен айналысады
9Орындаушылық өнер саласында мол білімі бар, музыкалық аспаптарға ие (домбыра, фортепиано), хор әні мен жеке өнері үшін музыкалық сүйемелдеуді қалай таниды, толық мектептің педагогикалық репертуарын және музыканттың жеке дайындығының негіздерін біледі
10Вокалдық мен хорының қызметі туралы біледі, хорды орындауға және орындауға қабілетті, балалар хормен жұмыс істеу әдістерін біледі және түрлі жастағы балалардың вокалдық дағдыларын меңгереді
11Музыкалық-педагогикалық зерттеу әдістеріне ие, талдау жасау, синтездеу, өнімді жасау үшін әртүрлі көздерден ақпаратты шығармашылық түрде түрлендіру, гипотеза, феномен немесе оқиғаны жүйелі түсіндіру, кәсіби қызметке шығармашылық, ғылыми көзқараспен қарау