Білім беру бағдарламасы6B01511 География-Жаратылыстану
БББ мақсаты География және жаратылыстану бойынша жоғары білікті, бәсекеге қабілетті, білім беру саласындағы әлеуметтік маңызы бар міндеттерді шығармашылық және жоғары кәсіби, заманауи ғылыми-тәжірибелік деңгейде шешуге қабілетті педагог кадрларды даярлау
БББ түріЖаңа БББ
ҰБШ бойынша деңгей6
СБШ бойынша деңгей6
Берілетін академиялық дәреже  бакалавр
Оқыту мерзімі 4
Кредиттердің көлемі 240
Оқыту тіліқазақ, орыс
Басқарма отырысында  БББ бекіту күні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартПедагог
                             Оқытудың нәтижесі
1жаратылыстану пәндері бөлімдерінің жалпы теориялық ережелерін түсіндіру
2жаратылыстану-географиялық экспериментін ұйымдастыру, қоюға, талдауға, жалпылау және нәтижелерін бағалауға негіз болатын  жер бедерінің пішіндерін анықтау, тау жыныстары мен минералдарды сәйкестендіру үшін топографиялық түсірілімдер жүргізу дағдыларын меңгеру
3құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, мәдениетаралық ортадағы қоғамдық әлеуметтік маңызды құбылыстар мен үрдістерді ұғынуда инновациялық тұрғыларды интерпретациялау
4академиялық адалдық қағидаларын сақтай отырып, зерттеу нәтижелерін әзірлеу және енгізу үшін ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін қолдану
5білім алушылардың физиологиялық және функционалдық ерекшеліктері мен жеке білім беру қажеттіліктерін ескере отыріп, орта білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру
6жаңартылған білім мазмұны аясында білім беру нәтижелерін бағалау және оқытудың инновациялық технологияларын қолдана отырып, география және жаратылыстану сабақтарын жоспарлау
7ГАЖ технологияларын, географиялық ақпаратты өңдеудің статистикалық, математикалық, картографиялық әдістерін қолдана отырып, жалпы географиялық, далалық зерттеулер жүргізу
8табиғат пен қоғамның өзара байланысы заңдылықтарының дамуын, тірі ағзалар мен қоршаған ортаға әсер ететін факторларды талдау және бағалау
9әлеуметтік-экономикалық, физикалық-географиялық және саяси процестердің қазіргі жай-күйіне талдамалық шолу жасау