Токтанова Асель Керимовна

Дәрежесі: Педагогика ғылымдарының магистрі

Лауазымы: оқытушы

Білімі

Оқу орны: Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Абай

Мамандығы: Қазақ тілі мен әдебиеті және ағылшын тілі мұғалімі

Бітірген жылы: 2005

Біліктілігі: Қазақ тілі мен әдебиеті және ағылшын тілі мұғалімі

Академиялық дәрежесі туралы мәліметтер:

Оқу орны: Жетісу мемлекеттік университеті. І. Жансүгіров

Мамандығы: 6М011700-Қазақ тілі мен әдебиеті

Аяқтаған жылы: 2012

Біліктілігі: педагогика ғылымдарының магистрі

Жетістіктері

Ғылыми еңбектері

 1. «Шетел тілін оқытуда бейнематериалдар қолданудың жаңа әдіс-тәсілдері» Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. Научно-практическая конференция 9июнь, 2009г
 2. «Қазақ және ағылшын тілдеріндегі рольдік позицияға қатысты фразеологизмдер» Шымкентский социально-педагогический университет. Международная научно-практическая конференция. Октябрь 2009г.
 3. «О внедрении новых информационных технологии на занятиях иностранного языка» Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. Научно-практическая конференция октябрь 2009г.
 4. “Methods of foreign languages teaching” Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. Научно-практическая конференция февраль 2010г
 5. «Қазақ және ағылшын тілдеріндегі уақыт, кеңістік, өлшемге негізделген фразеологизмдердің классификациясы» Вестник Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова. январь-март №1, 2011г
 6. «Қазақ тіліндегі уақыт, кеңістік, өлшемге негізделген фразеологизмдердің қалыптасуы және ағылшын тіліне аударылуы» г.Семей.международная научно-практическая конференция 29сентябрь 2011г
 7. «Қазақ және ағылшын тілдеріндегі уақыт, кеңістік, өлшемге негізделген фразеологизмдерге ұйтқы болған сөздер» Вестник КазНУ им. Аль-Фараби №4 2011г
 8. «Қазақ және ағылшын тілдеріндегі уақыт, кеңістік, өлшемге негізделген фразеологизмдердің антонимдік-синонимдік парадигмалары» Национальный политический журнал «Акикат» №2, 2012г
 9. «Қазақ және ағылшын тілдеріндегі уақыт, кеңістік, өлшем категорияларының тіл білімінде көрініс табуы» Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. Международная научно-практическая конференция 27октябрь, 2017г
 10. «Уақыт, кеңістік, өлшемге негізделген фразеологизмдердің ағылшын тіліне аударылу мәселелері» Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. Международная научно-практическая конференция 27октябрь, 2017г
 11. «The structure of the dombra as the spiritual and the cultural heritage» РИНЦ Польша. «Актуальные научные исследования в современном мире» Выпуск 3(35) Часть 6 март 2018г