Шаганбаева Майя Дубековна

Қызметі: Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бөлімінің үйлестірушісі

Білімі

  • 1983-1988 жж. Украина мемлекетінде  І.Франко атындағы Житомир мемлекеттік педагогикалық институтында, мемлекеттік мектептерде орыс тілі мен әдебиеті  мамандығы бойынша  білім алдым.

жетістіктері

  • Сертификат «Современные подходы организации работы учебно-вспомогательного персонала» Рег.№ 214, 2018год.
  • Удостоверение «Менеджмент образовательной организации» Рег.№29325, 2020 год.
  • Сертификат «Қашықтықтан оқыту жағдайында білім беру үрдісін ұйымдастыру» Рег.№748, 2020год.
  • Сертификат «Система «Антиплагиат» как инструмент повышения качества научных и учебных работ в РК » № 20201011/112, 2020 год.