ли эмма

Ли Эмма

Ғылыми дәрежесі: филология ғылымының кандидаты

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Білімі

Бітірген оқу орны:  С.М. Киров атындағы ҚазҰУ

Мамандығы: Орыс тілі және орыс әдебиеті

Бітірген жылы: 1976ж

Біліктілігі: Филолог. Орыс тілі және әдебиет мұғалімі

Ғылыми дәрежесі туралы мәлімет:

Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты

Мамандығы: 10.02.01  Орыс тілі

Бітірген жылы: 1985

Кандидаттық диссертацияның тақырыбы: В.Г.Распутин прозасындағы стилистикалық функцияларының тілдік құралдары.

Ғылыми атағы туралы мәлімет: қауымдастырылған профессор

Берілген жылы: 1990

ЖЕТІСТІКТЕРІ

– 03.12.2002-Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің құрметті қызметкері

– 01.10.2015 – » Ы.Алтынсарин» атындағы кеуде белгісі

ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

 • Ли Э.В. Көркем шығармашылық жолында. Оқу құралы. – Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы ЖМУ  – 110 б.
 • Бисенқұлов М.К., Ли Э.В., Джумартова М.Н., Щербовских И.Г.Поэтикалық тақырыпты сараптау. Оқу құралы. – Талдықорған, І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ  – 113 б.
 • Бисенқұлов М.К., Ли Э.В. Латын тілі. Оқу құралы. – Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы ЖМУ 2013. – 199 б.

           Негізгі мақалалары:

 • Ли Э.В. В.Токаревтың «Перелом» әңгімесінің лексика-семантикалық  тұрғыда сараптау. Халықаралық конференция материалдары  «Филологиялық білім беру процесі мен қазіргі заманғы өзекті мәселелердің  әдеби динамикасы». Алматы, Әл-фараби  атындағы ҚазҰУ 2010, с.149-155
 • Ли Э.В. Көркем шығармадағы өзара интертекстуалды әдістердің қолданылуы.     Халықаралық конференция материалдары  «Филологиялық білім беру процесі мен қазіргі заманғы өзекті мәселелердің  әдеби динамикасы». Алматы, Әл-фараби  атындағы ҚазҰУ Алматы, КазНУ, 2011
 • Ли Э.В. Прозалық мәтіннің семантикалық ұйымдастырылуының талдануы. Халықаралық ғылыми  конференция материалдары  «  Филологиялық зерттеулердегі       Тіл – сөйлеу – сөз». проф. Зуев Р.С. 80 жылдығына., Алматы, ҚазҰУ, 2012.
 • Ли Э.В. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің мінез-құлық, психологиялық ерекшеліктері.-  Әл-фараби  атындағы ҚазҰУ Хабаршысы    Филология сериясы,  №6 (152). Алматы, 2014.
 • Ли Э.В. Поэмадағы адам мен уақыт концептісінің пайдалану ерекшеліктері. О.Сулейменовтың  « Адамға табын, Жер,  енді!». – І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ  Хабаршысы, № 4, 2015.
 • Ли Э.В. О.Сулейменовтің  «Код слова» еңбегіндегі замана лебі. – Халықаралық ғылыми  конференция материалдары  «Творчество О.Сулейменова и вопросы национального самосознания», посвященной 80-летию О.Сулейменова. Алматы, ҚазҰУ, 2016.
 • Ли Э.В.  Көркем шығармадағы нормативті және окказионал фразеологизмдердің қолдансы. – Әл-фараби  атындағы ҚазҰУ Хабаршысы  Филология сериясы, № 4 (162). Алматы, 2016. 
 • Ли Э.В. Көркем шығармада фразеологиялық бірліктердің нормативтік және кездейсоқтық қолданылуы. – ҚазҰУ хабаршысы. Әл-Фараби. № 4 (162) филологиялық серия. Алматы, 2016 жыл.
 • Ли Э.В. Көркем шығармадағы сөздердің семантикалық байланысы. – ҚазҰУ хабаршысы. Әл-Фараби. Филологиялық серия, № 2 (166). Алматы, 2017 жыл.
 • Ли Э.В. Көркем шығарманың жасырын мазмұнын зерттеу туралы. – Халықаралық ғылыми-практикалық материалдар. Конференция «Қазіргі филологияның өзекті мәселелері: теориялық және қолданбалы аспектілері», Багизбаева М.М. атындағы академияның 85 жылдығы арналған. (IX Багизбаевев оқулары). Алматы, 28 сәуір 2017 жыл
 • Ли Э.В. Прозалық көркем мәтінді талдау. Оқу құралы (бірлескен автор). – ЖМУ. І.Жансүгірова. Талдықорған, 2018 жыл.
 • Ли Э.В. Көркем шығармадағы лексикалық бірліктердің семантикалық жақындығы. – «Қазақстанның ғылымы және өмірі» халықаралық танымал ғылыми журналы. Филология, № 4 (60), 2018. – Астана, 2018.P.278-282.
 • Ли Э.В. Жұмыстың идеялық-бейнелік жағының сөздің семантикалық құрылымын өзгертуге әсері. – Халықаралық ғылыми-практикалық материалдар. «Қазіргі білім беру кеңістігіндегі орыс тілі мен әдебиеті: теория және практика» конференциясы. – Алматы, Қазақстан, 02.28. 2019 жыл.